Poglavlje 21 – Transevropske mreže

Ideja transevropskih mreža pojavila se prvi put krajem osamdesetih godina u kontekstu Jedinstvenog evropskog tržišta. Veliko tržište, uz slobodu kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala, podrazumevalo je povezanost regionalnih i nacionalnih mreža modernom i efikasnom infrastrukturom. Stvaranje transevropskih mreža je značajan element ekonomskog rasta i povećanja zaposlenosti u Evropskoj uniji. Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, u odeljku XVI, članovima 170-172, daje pravni osnov za uspostavljanje transevropskih mreža u oblasti transporta, energetike i telekomunikacija. Njime je definisano da je cilj EU promovisanje međupovezanosti i inetroperabilnosti nacionalnih mreža, kao i pristupa tim mrežama.

Transevropske transportne mreže (TEN-T) doprinose održivom i multimodalnom razvoju transportnog sistema i otklanjaju eventualne zastoje pri odvijanju saobraćaja. Transportne mreže igraju veliku ulogu u obezbeđivanju održive mobilnosti, spajajući konkurentsku sposobnost Evropske unije i dobrobit stanovnika Evropske unije, uz istovremeno obezbeđivanje transporta robe i putnika. Utvrđena je i lista prioritetnih transnacionalnih projekata u skladu sa njihovim strateškim značajem. Nova infrastrukturna politika EU predviđa formiranje “core network” do 2030. godine, koja će obuhvatati 9 glavnih koridora. Cilj je transformacija konekcija na liniji istok-zapad, unapređenje infrasturkture graničnih prelaza, unapređenje funkcionisanja različitih vidova saobraćaja i doprinos ciljevima Evropske unije u oblasti klimatskih promena.

Transevropske energetske mreže (TEN-E) obuhvataju prenos i skladištenje gasa, kao i prenos električne energije, i u velikoj meri doprinose postojanju integrisanog tržišta električne energije i gasa. TEN-E treba da odgovore na sve veći značaj sigurnosti i diverzifikacije snabdevanja Unije energijom, obuhvatajući energetske mreže država članica i država kandidata, i obezbeđujući usklađeni rad energetskih mreža EU i susednih zemalja. Glavni ciljevi politike u ovoj oblasti su sigurnost snabdevanja i funkcionalno unutrašnje tržište energije. U tu svrhu utvrđuje se lista projekata od zajedničkog interesa koja se ažurira svake godine. Revidirana TEN-E uredba usko se usklađuje sa ciljevima klimatske neutralnosti

Transevropske telekomunikacione mreže se uglavnom odnose na razvoj mreža i distribuciju povezanih usluga u okviru određenog programa Unije.

Institucije koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi za transevropske mreže

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija:  Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva finansija; Ministarstva odbrane; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva za evropske integracije; Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije; Agencije za bezbednost saobraćaja; Agencije za energetiku Republike Srbije; Republičkog zavoda za statistiku; Instituta za standardizaciju Srbije; Direkcije za železnice; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Agencije za upravljanje lukama.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Srbija je u okviru pregovora u ovom poglavlju definisala koji će energetski i saobraćajni pravci u Srbiji postati deo zajedničke transevropske mreže.

Pravci buduće transevropske mreže u Srbiji profitiraće od finansijske pomoći Evropske unije, i to posebnog dela budžeta Unije, namenjenog transevropskim mrežama iz strukturnih fondova, kao i iz Kohezionog fonda. Takođe, Srbija će moći da koristi zajmove Evropske investicione banke.

Skrininzi za ovo poglavlje održani su zajedno sa skriningom za energetiku i transport.

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 21 održan je od 16. do 19. decembra 2014, odnosno od 29. do 30. aprila 2014. godine.

Bilateralni skrining  za Poglavlje 21 održan je od 11. do 12. juna 2014, odnosno od 24. do 26. februara 2015. godine.

Pregovaračko poglavlje 21 deo je Klastera 4 - Zeleni dogovor i održiva povezanost. Poglavlje je otvoreno 2021.

Korisni linkovi:

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/trans-european-networks-energy_en

https://www.euzatebe.rs/rs/eu-programi/instrument-za-povezivanje-evrope