Evronim

EVRONIM je baza termina koja nastaje u procesu pripreme verzije pravnih tekovina EU na srpskom jeziku. Termine prikuplja i uređuje Sektor za koordinaciju prevođenja Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.Samu bazu termina možete pogledati na adresi http://prevodjenje.mei.gov.rs/evronim/