Евроним

ЕВРОНИМ је база термина која настаје у процесу припреме верзије правних тековина ЕУ на српском језику. Термине прикупља и уређује Сектор за координацију превођења Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије.Саму базу термина можете погледати на адреси http://prevodjenje.mei.gov.rs/evronim/