Govorite evropski

Kancelarija za evropske integracije glavni je partner projekta Govorite evropski-program profesionalnog razvoja za pristupanje Evropskoj uniji, kojim je predviđen profesionalni trening i praksau Evropskoj uniji za više od 200 državnih službenika i zaposlenih u lokalnoj samoupravi u Republici Srbiji. Projekat od 1. febraura 2010. godine sprovode Britanski savet i Evropski institut za javnu upravu iz Mastrihta i Evropski koledž iz Briža, a finansiran je iz IPA 2008 fonda EU.

Programi će biti realizovani u periodu između januara i jula 2011. godine, a na konkurs se mogu prijaviti isključivo državni službenici i zaposleni u lokalnoj samoupravi, koji rade na poslovima značajnim za pripreme u pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

Predviđeno je da najmanje180 kandidata učestvuje u 6 programa obuke koji će se realizovati na Evropskom koledžu u Brižu i na Evropskom institutu za javnu upravu u Mastrihtu u trajanju do tri nedelje, a da najmanje 30 kandidata radi u institucijama Evropske unije i država članica u periodu od 3 meseca. Prednost imaju kandidati koji rade u oblastima pravnih tekovna EU.

Projekat sadrži i komponentu tronedeljne obuke za 40 prenosilaca znanja (communitymultiplyers)u oblasti evropskih integracija.

Za programe obuke engleski jezik je obavezan, a za programe profesionalne prakse potrebno je aktivno znanje engleskog ili aktivno znanje jednog od zvaničnih jezika Evropske unije i osnovno znanje engleskog jezika.

Projekat pokriva direktne troškove obuke, uključujući i putovanje u inostranstvo, smeštaj, troškove ishrane i studijskih poseta, školarinu i kompletne materijale za obuku.

Sve detalje o projektu i proceduri izbora kandidata možete naći na veb stranici www.govev.rs, gde se mogu podneti i elektronske prijave ili preuzeti prijavni formulari.