Говорите европски

Канцеларија за европске интеграције главни је партнер пројекта Говорите европски-програм професионалног развоја за приступање Европској унији, којим је предвиђен професионални тренинг и праксау Европској унији за више од 200 државних службеника и запослених у локалној самоуправи у Републици Србији. Пројекат од 1. фебраура 2010. године спроводе Британски савет и Европски институт за јавну управу из Мастрихта и Европски колеџ из Брижа, а финансиран је из ИПА 2008 фонда ЕУ.

Програми ће бити реализовани у периоду између јануара и јула 2011. године, а на конкурс се могу пријавити искључиво државни службеници и запослени у локалној самоуправи, који раде на пословима значајним за припреме у приступању Србије Европској унији.

Предвиђено је да најмање180 кандидата учествује у 6 програма обуке који ће се реализовати на Европском колеџу у Брижу и на Европском институту за јавну управу у Мастрихту у трајању до три недеље, а да најмање 30 кандидата ради у институцијама Европске уније и држава чланица у периоду од 3 месеца. Предност имају кандидати који раде у областима правних тековна ЕУ.

Пројекат садржи и компоненту тронедељне обуке за 40 преносилаца знања (communitymultiplyers)у области европских интеграција.

За програме обуке енглески језик је обавезан, а за програме професионалне праксе потребно је активно знање енглеског или активно знање једног од званичних језика Европске уније и основно знање енглеског језика.

Пројекат покрива директне трошкове обуке, укључујући и путовање у иностранство, смештај, трошкове исхране и студијских посета, школарину и комплетне материјале за обуку.

Све детаље о прoјекту и процедури избора кандидата можете наћи на веб страници www.govev.rs, где се могу поднети и електронске пријаве или преузети пријавни формулари.