Plan ispunjen 96 odsto

12. oktobar 2009. |

Beograd, 12. oktobar 2009 - Vlada Republike Srbije usvojila je Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za integraciju u Evropsku uniju (NPI) za period jul – septembar 2009. Prema rezultatima ovog izveštaja, koji je sačinila Kancelarija za evropske integracije, utrećem tromesečju ove godine NPI jeispunjen 96 odsto. Od 81 propisa planiranog za usvajanje, usvojeno je 78. Vlada je utvrdila predloge devet zakona, od planiranih 13, čime je svoj plan ispunila sa 69 procenta. Narodna skupština je istovremeno usvojila 20 zakona, čime je zakonodavno telo ispunilo 222% svojih obaveza (20/9), što je rezultat usvajanja predloga zakona zaostalih iz ranijih perioda.

U pogledu podzakonskih akata, Vlada je od planiranih 10 uredbi i strategija, usvojila 8, odnosno 80 odsto, dok su ministarstva od planiranih 58, usvojila 50 pravilnika. Ukoliko se posmatraju samo Vladine obaveze u pogledu utvrđivanja predloga zakona i usvajanja podzakonskih akata, statistika pokazuje uspešnost od 83 odsto, budući da je od planiranog 81 propisa, utvrđeno, odnosno usvojeno, njih 67.

Najuspešnije institucije, u skladu sa merilom Evropske komisije „zakon usvojen – mera sprovedena“, sa više od 80 procenta izvršenih obaveza, su ministarstva finansija, za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ekonomije i regionalnog razvoja, kulture, za telekomunikacije i informaciono društvo, životne sredine i prostornog planiranja, zdravlja, za nauku i tehnološki razvoj, kao i Republički zavod za statistiku. Obaveze su u velikoj meri ispunila i ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, rudarstva i energetike i Republička agencija za telekomunikacije.

Ministarstva koja su bila najopterećenija brojem obaveza (planiranih, zaostalih ili unapred izvršenih) su Ministarstvo finansija - 31 propis, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 18, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 12, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo pet, i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, četiri propisa.

Nacionalni program je,u celini, od jula 2008. do septembra 2009, ispunjen 81odsto, jer je od planiranih 229 propisa, usvojeno 186. Planirano je usvajanje 117 zakona, a usvojeno je 87 ili 74 procenta. Od planiranih 112 podzakonskih akata, usvojeno je 99, odnosno 88 odsto.

Primena usvojenih propisa, osim što doprinosi harmonizaciji srpskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, u značajnoj meri unapređuje razne društvene i ekonomske oblasti koje su važne za svakodnevni život građana naše zemlje. Tako, na primer, novi Zakon o zaštiti konkurencije preciznije definiše oblast koncentracije na tržištu, Zakon o kontroli državne pomoći po prvi put reguliše pitanje davanja subvencija i obezbeđuje njihovo nediskriminatorno dodeljivanje. Zakonima o transfuziološkoj delatnosti i transplantaciji ćelija i tkiva se u ovoj oblasti uspostavljaju novi standardi u skladu sa savremenim medicinskim dostignućima.

NPI je precizan plan kako da se dostignu svi kriterijumi neophodni da bi država postala članica EU, od političkih i ekonomskih, do najdetaljnijih standarda koji postoje u Uniji u oblastima poput trgovine, poljoprivrede, zaštite životne sredine, transportai dr. Cilj NPI je da državne institucije, na jasan i merljiv način, prate sopstveni napredak u procesu pridruživanja EU.