План испуњен 96 одсто

12. октобар 2009. |

Београд, 12. октобар 2009 - Влада Републике Србије усвојила је Извештај о спровођењу Националног програма за интеграцију у Европску унију (НПИ) за период јул – септембар 2009. Према резултатима овог извештаја, који је сачинила Канцеларија за европске интеграције, утрећем тромесечју ове године НПИ јеиспуњен 96 одсто. Од 81 прописа планираног за усвајање, усвојено је 78. Влада је утврдила предлоге девет закона, од планираних 13, чиме је свој план испунила са 69 процента. Народна скупштина је истовремено усвојила 20 закона, чиме је законодавно тело испунило 222% својих обавеза (20/9), што је резултат усвајања предлога закона заосталих из ранијих периода.

У погледу подзаконских аката, Влада је од планираних 10 уредби и стратегија, усвојила 8, односно 80 одсто, док су министарства од планираних 58, усвојила 50 правилника. Уколико се посматрају само Владине обавезе у погледу утврђивања предлога закона и усвајања подзаконских аката, статистика показује успешност од 83 одсто, будући да је од планираног 81 прописа, утврђено, односно усвојено, њих 67.

Најуспешније институције, у складу са мерилом Европске комисије „закон усвојен – мера спроведена“, са више од 80 процента извршених обавеза, су министарства финансија, за државну управу и локалну самоуправу, економије и регионалног развоја, културе, за телекомуникације и информационо друштво, животне средине и просторног планирања, здравља, за науку и технолошки развој, као и Републички завод за статистику. Обавезе су у великој мери испунила и министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, рударства и енергетике и Републичка агенција за телекомуникације.

Министарства која су била најоптерећенија бројем обавеза (планираних, заосталих или унапред извршених) су Министарство финансија - 31 пропис, Министарство животне средине и просторног планирања 18, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 12, Министарство за телекомуникације и информационо друштво пет, и Министарство економије и регионалног развоја, четири прописа.

Национални програм је,у целини, од јула 2008. до септембра 2009, испуњен 81одсто, јер је од планираних 229 прописа, усвојено 186. Планирано је усвајање 117 закона, а усвојено је 87 или 74 процента. Од планираних 112 подзаконских аката, усвојено је 99, односно 88 одсто.

Примена усвојених прописа, осим што доприноси хармонизацији српског законодавства са правним тековинама Европске уније, у значајној мери унапређује разне друштвене и економске области које су важне за свакодневни живот грађана наше земље. Тако, на пример, нови Закон о заштити конкуренције прецизније дефинише област концентрације на тржишту, Закон о контроли државне помоћи по први пут регулише питање давања субвенција и обезбеђује њихово недискриминаторно додељивање. Законима о трансфузиолошкој делатности и трансплантацији ћелија и ткива се у овој области успостављају нови стандарди у складу са савременим медицинским достигнућима.

НПИ је прецизан план како да се достигну сви критеријуми неопходни да би држава постала чланица ЕУ, од политичких и економских, до најдетаљнијих стандарда који постоје у Унији у областима попут трговине, пољопривреде, заштите животне средине, транспортаи др. Циљ НПИ је да државне институције, на јасан и мерљив начин, прате сопствени напредак у процесу придруживања ЕУ.