Otpočelo koordinirano prevođenje pravnih tekovina EU na srpski jezik

21. april 2009. |

Beograd, 21. april 2009 - Vlada Republike Srbije prihvatila je Informaciju o pripremi pravnih tekovina Evropske unije na srpskom jeziku, kojom se prevođenje pravnih tekovina EU uspostavlja kao koordinirani proces.

Pravne tekovine Evropske unije obuhvataju korpus zajedničkih prava i obaveza koje važe za sve države članice u okviru EUi koji se može podeliti u tri kategorije: 1. primarno zakonodavstvo, koje čine osnivački ugovori koje su zaključile države članice, ugovori sa trećim državama koje su sklopile evropske zajednice sa ili bez država članica i sporazumi država članica sa trećim državama, 2. sekundarno zakonodavstvo, koje čine odluke organa evropskih zajednica i 3.sudsku praksuEvropskog suda pravde, čije prevođenje nije formalni uslov za pristupanje.

Zbog obima propisa koji se objavljuju u Službenom listu Evropske unije (u ovom trenutku oko 115.000 stranica Službenog lista, što je 207.000 stranica standardnog formata, uz prosečan godišnji porast od 3.000 do 5.000 stranica), priprema pravnih tekovina EU na službenom jeziku pokazala se najvećim prevodilačkim poduhvatom većine novih država članica.

Stoga je Vlada, zaključkom usvojene Informacije, Kancelariji za evropske integracije je dodelila ulogu centralnog koordinativnog tela, dok će Republički sekretarijat za zakonodavstvo, resorna ministarstva i ostali organi državne uprave obavljati poslove pravnotehničke, odnosno stručne redakture prevoda. Za konačnu verifikaciju prevedenih tekstova biće zadužena posebna Radna grupa za verifikaciju, sačinjena od predstavnika svih institucija koje učestvuju u procesu.

Vlada je naložila organima državne uprave da na zahtev Kancelarije dostave sve do sada prevedene pravne tekovine EU, kako bi se otpočelo saprikupljanjemi sistematizacijompropisaEU.

Pravne tekovine EU na srpskom jeziku izrađivaće se prema prioritetima ustanovljenim u Nacionalnom planu za integraciju, a koji se zasnivaju na prioritetima iz Sporazuma o stablizaciji i pridruživanju i preporukama Evropskog partnerstva.

Usklađivanje sa zakonodavstvom EU, za šta je prevođenje pravnih tekovina pretpostavka, obaveza je koja proizilazi iz potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali je i preduslov daljeg približavanja EU. Pravnu harmonizaciju sprovode i države koje nisu članice EU – Norveška je, primera radi, ispred mnogih članica u pogledu primene evropskog zakonodavstva, čije usvajanje omogućava slobodan protok robe, usluga, kapitala i ljudi u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Informacija o pripremi pravnih tekovina Evropske unije na srpskom jeziku dostupna je na internet prezentaciji Kancelarije www.mei.gov.rs.