J. Joksimović: Inovacijama podižemo konkurentnost Srbije i EU

30. novembar 2021. | Beograd

J. Joksimović: Inovacijama podižemo konkurentnost Srbije i EU

Suština projekata finansiranih iz projekta IPA 2014 - Razvoj novih proizvoda i usluga od strane malih i srednjih preduzeća kroz komercijalizaciju istraživanja jeste da se nauka primeni i donese, pored impulsa razvoju, i konkretnu komercijalnu dobit mladim preduzetnicima, rekla je danas ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović.

Joksimović je novinarima nakon konferencije na kojoj je označen završetak projekta IPA 2014 kazala i da inovacije mogu biti vrlo rizična investicija u smislu da li će naći mesto na tržištu i potrošače, kao i da je uvek potrebno nekoliko godina da se vide rezultati i da se dođe do konkretne koristi od takvih projekata.

„Svi ovi ljudi su pokazali hrabrost i ideju i samim tim što povezujemo izvore finansiranja sa izvorima EU mi premrežavamo i umrežavamo našu naučnu istraživačku zajednicu u evropski istraživački prostor, a samim tim i njihovi proizvodi postaju dostupni i postaje im dostupno i evropsko tržište“, kazala je Joksimović.

Ističe da u tom smislu podižemo konkurentnost ne samo Srbije, već i EU. Kako kaže, to je ono gde partnerstvo Srbije i EU počiva, odnosno ne samo šta EU može da uradi za Srbiju, ali i ono što Srbija i sada pokazuje kao svoje kapacitete da pomogne celom evropskom kontinentu i EU da bude konkurentnija na globalnom tržištu i da to osete svi građani Evrope.

„Zato je važno da nastavimo i reformski proces. Puno smo uradili u prethodnom periodu, očekujem da to bude valorizovano i kroz konkretne korake do kraja godine jer po novoj metodologiji svaki korak znači dublju mogućnost približavanja zajedničkim evropskim politikama i umrežavanje naših politika sa evropskim“, navela je.

Joksimović veruje da su i ovakvi projekti od izuzetnog značaja za naš evropski put, ali pre svega za razvoj naše zemlje, za mlade, za nauku i obrazovanje. Ističe da Srbija nikada nije oskudevala ni u ideji, ni u pameti i smatra da su brojni naši ljudi doprineli brojnim evropskim zemljama u sektorima u kojima rade u tim zemljama. U svakom slučaju, Joksimović naglašava da bi Srbija želela da zadrži te mlade ljude u Srbiji.

„Danas nema granice za nauku i inovaciju. Želimo da budemo ti koji ćemo podržati naše najtalentovanije i najdragocenije naučnike i u tom smislu zajedno sa EU nastavljamo sa ovakvim projektima“, kazala je.

Podsetila je da je ovaj projekat zajednički finansiran i podržan od Vlade Srbije i EU i pojasnila da kada se programiraju pretpristupni fondovi EU na koje imamo pravo kao zemlja koja pregovara članstvo i koja je u pristupnom procesu, Srbija se rukovodi s jedne strane prioritetima nacionalnih reformi koje sprovodi, a s druge strane EU definiše prioritetne oblasti u koje želi da investira novac.

„Onda pregovaramo, vidimo koji projekti su zreli i koji su to projekti koji će dati najveći i konkretan efekat, ne samo na BDP i rast, već šta će dopreti do naših građana, koje su koristi posebno za određene kategorije građana, a mislim da su mladi i naučnici motivisani da rade, imaju puno ideja“, kaže Joksimović.

Ističe da ideje ne pripadaju samo mladima, već da pripadaju svima i starijim generacijama. Kako kaže, imajući u vidu visokotehnološke i sofisticirane projekte koji se uglavnom danas predominantno razvijaju na tržištu novih tehnologija, važno je da se u to ulaže.

Navodeći da su za ovaj projekat korišćena sredstva iz 2014, Joksimović kaže da uvek postoji period od pet do šest godina da se sprovedu projekti i realizuju, te da je ovaj realizovan u roku.

„Svi ovi projekti koji su danas predstavljeni su zaista izvanredni i potpuno odgovaraju kriterijumima koji su postavljeni za realizaciju ovih projekata. Mi na ovome nismo stali, već 2018. imamo takođe veliki paket, koji je vezan za komercijalizaciju i unapređenje inovacionih tehnoloških kapaciteta malih i srednjih preduzeća“, najavila je Joksimović.

Kako je dodala, javni poziv je do kraja marta 2022. godine otvoren, a prijave se podnose preko e portala Fonda za inovacioni razvoj.

Izvor: Tanjug