Dodeljeni grantovi za ekonomsko osnaživanje žena

27. jul 2021. | Beograd

Dodeljeni grantovi za ekonomsko osnaživanje žena

Grantovi ženskim organizacijama civilnog društva u vrednosti od 17,2 miliona dinara, koji bi trebalo da pomognu žensko ekonomsko osnaživanje, danas su svečano dodeljeni, a ministarke Jadranka Joksimović i Zorana Mihajlović ukazale su na to da rodna neravnopravnost postoji, kao i da su žene manje plaćene za iste poslove od njihovih muških kolega.

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović čestitala je dobitnicama na dobro kandidovanim projektima jer, kako je navela, važno je kandidovati dobre projekte, a ne samo pričati o značaju rodne ravnopravnosti.

„Važno je napraviti projekte koji su održivi i koji će doneti konkretnu vrednost“, kazala je Joksimović.

Pojasnila je da se ti projekti finansiraju iz sredstava EU, odnosno iz IPA 2019 predpristupnih fondova.

„Dva miliona evra smo odvojili kao nastavak jednog važnog projekta koji smo pokrenuli još pre nekoliko godina, a koji se zove Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti i evo već nekoliko godina sukcesivno sprovodimo te projekte“, rekla je Joksimović.

Ističe da rodna neravnopravnost i dalje postoji, kao i činjenica da su žene manje plaćene od muških kolega za iste poslove, ali i da su opterećene i brojnim privatnim i porodičnim obavezama.

„Od žene se puno očekuje, veliki je teret na leđima žene i to je ono što svako odgovorno društvo mora da prepozna i da ponudi rešenja kako osnažiti žene, a ekonomsko osnaživanje je prepoznato kao ključ“, poručila je.

Prema njenim rečima, poslednji Izveštaj Evropske komisije o strategiji rodne ravnopravnosti 2020 - 2025 na nivou EU, pokazao je da je pandemija virusa korona doprinela dodatnoj neravnopravnosti.

Joksimović kaže da je slično i u Srbiji, a da je Izveštaj pokazao i da je teško napraviti korake ka rodnoj ravnopravnosti, a da je u vreme krize lako napraviti korake unazad.

„To je ono što moramo da prepoznamo na vreme i upravo kroz ovakve inicijative zajedno sa EU i organizacijama civilnog društva, budemo što aktivniji u svakom delu Srbije, posebno u ruralnim područjima i da zajedno preduzmemo sve što je u našoj mogućnosti da trend neravnopravnosti zaustavimo i da ga preokrenemo“, kazala je Joksimović.

Dodaje da Ministarstvo za evropske integracije u svom radu uvek nastoji da rodnu komponentu uvede i uključi u sve vrste projekata koji se sprovode u Srbiji.

Potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović navela je da će od danas podeljenih grantova više od 1.000 žena imati korist.

„Ovi grantovi, u iznosu od 17,2 miliona dinara za projekat od godinu dana, omogući će ženama da budu na korak bliže ekonomskoj samostalnosti“, kazala je Mihajlović.

Ukazala je na to da danas oko 70 odsto žena kada ne mogu da pronađu posao, opredeljuju se da osnuju svoje radnje i mala preduzeća, ali da samo tri odsto njih uspeva da dobije kredite.

„Potrebno je da svi zajedno radimo da u budućnosti finansijski uslovi za žene koje žele da započnu svoje biznise budu jednostavniji“, istakla je.

Mihajlović kaže da se projekti osnaživanja žena rade već nekoliko godina i u tom smislu navodi da je od 2018. do 2020. godine više od 1.600 žena učestvovalo u mnogim treninzima, obukama, uspelo da nabavi određenu opremu koja je tim ženama omogućila da osnuju svoje preduzetničke radnje ili svoja mala preduzeća.

Prema njenim rečima, stanje na tržištu rada u Srbiji, kada se govori o ženama, nije najbolje, a podaci govore da je stopa zaposlenosti žena 42 odsto u odnosu na 58 odsto zaposlenosti muškaraca.

Takođe, Mihajlović ukazuje i na to da je stopa zaposlenosti žena u neformalnom sektoru veoma visoka i da iznosi oko 62 odsto.

„Žene su danas manje plaćene u odnosu na isti posao koji rade njihove muške kolege, u dinarima bi to iznosilo oko 10.000“, ističe.

Za vreme krize koju je prouzrokovala pandemija virusa korona, pokazalo se da su žene u većini tražile da rade od kuće ili skraćeno radno vreme kako bi brinule o deci, starima i bolesnima, dok su muškarci navodili kao glavne razloge dodatne obuke i dodatno obrazovanje.

„To su određeni jazovi koji postoje u našem društvu i moramo da se borimo zajedno kako bismo stvorili jednake uslove koji treba da postoje između muškaraca i žena“, poručila je Mihajlović.

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici kazao je da Unija podržava aktivnosti usmerene na rodnu ravnopravnost i da su sredstva koja su danas dodeljena usmerena ka balansiranju socijalne nejednakosti i pomoći ženama koje su iz višestruko diskriminisanih grupa.

„Zato smo se fokusirali na ekonomski aspekt koji će omogućiti ženama da se ekonomski osnaže i da vode život na održiviji način“, kazao je Fabrici.

Programska menadžerka u UN Women u Srbiji Jelena Sekulić - Nedeljković ukazala je na to da prognoze po pitanju rodne ravnopravnosti nisu obećavajuće jer globalno gledano, ukoliko nastavimo ovim tempom, punu ravnopravnost ćemo ostvariti tek za 99,5 godina.

„Verujem da nam je cilj da bar za Srbiju ubrzamo taj put“, kazala je Sekulić - Nedeljković.

Jedna od dobitnica granta - predsednica Društva za razvoj kreativnosti iz Aleksinca Snežana Živadinović smatra da će ovi projekti izgraditi bolji svet i manje neravnopravnosti.

Izvor: Tanjug