Budžet Srbije dobio 22,86 miliona evra za postignuća u sektoru integrisanog upravljanja granicama

10. februar 2021. | Beograd

Budžet Srbije dobio 22,86 miliona evra za postignuća u sektoru integrisanog upravljanja granicama

Geografski položaj Srbije je na takozvanoj Balkanskoj ruti, koju kriminalci koriste za krijumčarenje ljudi, droge, oružja, kao i opasnih hemijskih i bioloških supstanci preko granica, što predstavlja rizik po srpsku i evropsku bezbednost. 

Kako bi podržale borbu protiv ovih pretnji i učinile granice bezbednim i otvorenim za slobodno kretanje ljudi i dobara, Evropska unija i Srbija udružile su snage u dugoročnom partnerstvu.

Sektorska budžetska podrška koju finansira EU, kao poseban finansijski višegodišnji program, daje Srbiji donaciju od 28 miliona evra putem Ugovora o sektorskoj reformi (SRC) za integrisano upravljanje granicom.

Na ovaj način EU podržava kapacitete Srbije za efikasniju kontrolu njene granice, zaštitu nacionalne bezbednosti, za borbu za suzbijanje organizovanog kriminala i nelegalnih migracija, dok istovremeno osigurava nesmetan prelazak granice za legalne putnike, robu i usluge.

Ugovor o sektorskoj reformi za integrisano upravljanje granicom doprinosi usklađivanju domaćih zakona i drugih propisa sa pravnim tekovinama EU, a pre svega njihovoj primeni. Na taj način ispunjavaju se i preporuke iz Poglavlja 24 u toj oblasti, uključujući efikasnije otkrivanje i prevenciju  svih vrsta prekograničnog kriminala i bolje upravljanje migracionim tokovima. 

„Veoma mi je drago da vidim da Srbija napreduje u sektoru integrisanog upravljanja granicama, za koji EU donira 22,86 miliona evra. Upravo smo odobrili treću tranšu ovog paketa podrške“, izjavio je šef Delegacije EU u Srbiji. 

Ambasador Sem Fabrici dodao je da usaglašavanje domaćih protokola o upravljanju granicom sa protokolima EU znači lakši transport robe, a to ide u korist privredi i konkurentnosti Srbije i regiona. „Putnici, turisti i privrednici koji putuju u Srbiju ili iz nje, provode manje vremena čekajući na granici. Ovo je korist za privredu i građane zahvaljujući značajnom napretku postignutom kroz Ugovor o sektorskoj reformi“, zaključio je Fabrici.

„Upravo s namerom da osiguramo brži protok ljudi i robe preko naše granice, u okviru IPA programa za 2016 godinu, opredeljena su bespovratna sredstva kojima je unapređena saradnja graničnih službi i njihovi kapaciteti. Na ovaj način doprineli smo da srpska granica bude otvorena za slobodan protok, a u isto vreme zaštićena od nelegalnih aktivnosti. Time smo u velikoj meri unapredili bezbednost Srbije ali i našeg regiona i Evrope u celini. Možemo posebno da budemo zadovoljni činjenicom da su sredstva EU namenjena u ove svrhe u potpunosti iskorišćena, a na dobrobit naših građana i privrede“, izjavila je Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije.   

Zahvaljujući modernizovanoj infrastrukturi, opremi i nadzoru granice, kao i brojnim obukama, Ugovor o ovoj sektorskoj reformi unapredio je efikasnost i kvalitet rada Uprave granične policije i drugih graničnih službi u upravljanju tokovima ljudi i robe preko granice i suzbijanju nelegalnih migracija. 

Značajno dostignuće u realizaciji ovog ugovora jeste i intenziviranje razmene informacija između graničnih službi susednih država i unutar njih, povećan broj zajedničkih aktivnosti tih službi i bolja međunarodna saradnja.