Буџет Србије добио 22,86 милиона евра за постигнућа у сектору интегрисаног управљања границама

10. фебруар 2021. | Београд

Буџет Србије добио 22,86 милиона евра за постигнућа у сектору интегрисаног управљања границама

Географски положај Србије је на такозваној Балканској рути, коју криминалци користе за кријумчарење људи, дроге, оружја, као и опасних хемијских и биолошких супстанци преко граница, што представља ризик по српску и европску безбедност. 

Како би подржале борбу против ових претњи и учиниле границе безбедним и отвореним за слободно кретање људи и добара, Европска унија и Србија удружиле су снаге у дугорочном партнерству.

Секторска буџетска подршка коју финансира ЕУ, као посебан финансијски вишегодишњи програм, даје Србији донацију од 28 милиона евра путем Уговора о секторској реформи (СРЦ) за интегрисано управљање границом.

На овај начин ЕУ подржава капацитете Србије за ефикаснију контролу њене границе, заштиту националне безбедности, за борбу за сузбијање организованог криминала и нелегалних миграција, док истовремено осигурава несметан прелазак границе за легалне путнике, робу и услуге.

Уговор о секторској реформи за интегрисано управљање границом доприноси усклађивању домаћих закона и других прописа са правним тековинама ЕУ, а пре свега њиховој примени. На тај начин испуњавају се и препоруке из Поглавља 24 у тој области, укључујући ефикасније откривање и превенцију  свих врста прекограничног криминала и боље управљање миграционим токовима. 

„Веома ми је драго да видим да Србија напредује у сектору интегрисаног управљања границама, за који ЕУ донира 22,86 милиона евра. Управо смо одобрили трећу траншу овог пакета подршке“, изјавио је шеф Делегације ЕУ у Србији. 

Амбасадор Сем Фабрици додао је да усаглашавање домаћих протокола о управљању границом са протоколима ЕУ значи лакши транспорт робе, а то иде у корист привреди и конкурентности Србије и региона. „Путници, туристи и привредници који путују у Србију или из ње, проводе мање времена чекајући на граници. Ово је корист за привреду и грађане захваљујући значајном напретку постигнутом кроз Уговор о секторској реформи“, закључио је Фабрици.

„Управо с намером да осигурамо бржи проток људи и робе преко наше границе, у оквиру ИПА програма за 2016 годину, опредељена су бесповратна средства којима је унапређена сарадња граничних служби и њихови капацитети. На овај начин допринели смо да српска граница буде отворена за слободан проток, а у исто време заштићена од нелегалних активности. Тиме смо у великој мери унапредили безбедност Србије али и нашег региона и Европе у целини. Можемо посебно да будемо задовољни чињеницом да су средства ЕУ намењена у ове сврхе у потпуности искоришћена, а на добробит наших грађана и привреде“, изјавила је Јадранка Јоксимовић, министар за европске интеграције.   

Захваљујући модернизованој инфраструктури, опреми и надзору границе, као и бројним обукама, Уговор о овој секторској реформи унапредио је ефикасност и квалитет рада Управе граничне полиције и других граничних служби у управљању токовима људи и робе преко границе и сузбијању нелегалних миграција. 

Значајно достигнуће у реализацији овог уговора јесте и интензивирање размене информација између граничних служби суседних држава и унутар њих, повећан број заједничких активности тих служби и боља међународна сарадња.