Objavljen polugodišnji izveštaj EK o pregledu stanja u poglavljima 23 i 24

12. jun 2017. |

Poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) veoma su značajna u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji jer utiču na celokupan proces evropskih integracija i obuhvataju neke od najznačajnijih oblasti poput reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije, osnovnih prava i sloboda, migracija, azila, borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma, itd. Novim pristupom prregovorima Evropske unije, utvrđenim još u Strategiji proširenja za 2012. godinu,  definisano je da budućim državama kandidatima treba ostaviti dovoljno vremena da pokažu stepen primene pravnih tekovina ali i standarda u ovim oblastima. Osim što su otvorena među prvima i u pregovorima sa Srbijom, očekuje se da budu poslednja i zatvorena kako bi se sve vreme pratio tok reformi u praksi.

U skladu sa Opštom pozicijom EU za pregovore o pristupanju Srbije („Pregovarački okvir“) utvrđena su prelazna merila za poglavlja 23 i 24, koja Republika Srbija ispunjava na putu ka punopravnom članstvu. Merila se, upravo, odnose na usaglašavanje zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU, kao i na postizanje standarda na kojima počiva EU. Kako bi se pratio napredak u ovim poglavljima, predviđeno je da Komisija redovno obaveštava Savet EU i dva puta godišnje podnosi izveštaje o ostvarenom napretku u ispunjavanju tih merila u oblasti vladavine prava.   

Od otvaranja pregovora o pristupanju u julu 2016. godine i nakon predstavljanja godišnjeg izveštaja za Srbiju u novembru 2016. godine, ovaj izveštaj predstavlja najnoviji polugodišnji pregled trenutnog stanja, odnosno napredak Srbije u sprovođenju akcionih planova za poglavlja 23 i 24.