Објављен полугодишњи извештај ЕК о прегледу стања у поглављима 23 и 24

12. јун 2017. |

Поглавља 23 (Правосуђе и основна права) и 24 (Правда, слобода и безбедност) веома су значајна у преговорима о приступању Републике Србије Европској унији јер утичу на целокупан процес европских интеграција и обухватају неке од најзначајнијих области попут реформе правосуђа, борбе против корупције, основних права и слобода, миграција, азила, борбе против организованог криминала и тероризма, итд. Новим приступом прреговорима Европске уније, утврђеним још у Стратегији проширења за 2012. годину,  дефинисано је да будућим државама кандидатима треба оставити довољно времена да покажу степен примене правних тековина али и стандарда у овим областима. Осим што су отворена међу првима и у преговорима са Србијом, очекује се да буду последња и затворена како би се све време пратио ток реформи у пракси.

У складу са Општом позицијом ЕУ за преговоре о приступању Србије („Преговарачки оквир“) утврђена су прелазна мерила за поглавља 23 и 24, која Република Србија испуњава на путу ка пуноправном чланству. Мерила се, управо, односе на усаглашавање законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ, као и на постизање стандарда на којима почива ЕУ. Како би се пратио напредак у овим поглављима, предвиђено је да Комисија редовно обавештава Савет ЕУ и два пута годишње подноси извештаје о оствареном напретку у испуњавању тих мерила у области владавине права.   

Од отварања преговора о приступању у јулу 2016. године и након представљања годишњег извештаја за Србију у новембру 2016. године, овај извештај представља најновији полугодишњи преглед тренутног стања, односно напредак Србије у спровођењу акционих планова за поглавља 23 и 24.