Poziv za eksperte za ocenjivanje predloga projekata u okviru URBAKT programa

12. februar 2024.

Krajnji rok za dostavljanje prijava:
16. фебруар 2024. u 12h

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, kao nacionalni koordinator programa teritorijalne saradnje URBAKT IV, obaveštava sve zainteresovane da je URBAKT program objavio poziv za angažovanje eksperata za Panel za eksternu ocenu Mreža za prenos inovacija. 

Panel će uključiti do 6 eksperata koji će ocenjivati predloge projekata dostavljene u okviru drugog javnog poziva. Mreže za prenos inovacija će preneti i prilagoditi inovativni projekat realizovan u okviru Urbanih inovativnih akcija (UIA) u druge evropske gradove.

Izabrani panel će biti geografski i rodno uravnotežen. Jedan član panela će biti imenovan za predsedavajućeg i vodiće proces ocenjivanja. 

Zainteresovani pojedinci mogu pronaći detaljne informacije o zadacima i dokumentima za prijavu na sledećoj internet stranici: https://urbact.eu/call-external-assessment-panel

Prijave pošaljite na sledeće adrese Sekretarijata URBAKT programa: t.gherca@urbact.eu i c.gravier@urbact.eu. Rok za prijavu je 16. februar 2024. godine. Ne propustite priliku da doprinesete urbanim inovacijama!

Detaljnije informacije o drugom javnom pozivu ćete naći ovde.

Prijavite se na URBAKT elektronski bilten