Raspisan prvi poziv za projektne ideje iz Teritorijalne strategije u okviru (Interreg VI-A) IPA Programa Bugarska – Srbija 2021-2027

15. jun 2023.

Operativna jedinica

i

Strateški odbor za Teritorijalnu strategijuu okviru (Interreg VI-A) IPA Programa Bugarska – Srbija 2021-2027

objavljuje raspisivanje prvog Poziva prikupljanje koncepata projekata u okviru Integrisane teritorijalne strategije (Interreg VI-A) Programa Bugarska-Srbija 2021-2027.

Projektne ideje bi trebalo da doprinose postizanju Specifičnog cilja 2 „Jačanje regionalne konkurentnosti, uključujući i oblast turizma” (sa fokusom na turizam)

Fokus prvog poziva zasnovan je na sledećim oblastima intervencije:

 • razvoj novih integrisanih regionalnih turističkih proizvoda;
 • restauracija, konzervacija, promocija kulturnog nasleđa;
 • podrška prirodnim turističkim lokalitetima;
 • uređenje prirodnih lokaliteta u ekonomske svrhe;
 • ulaganja u turističku pomoćnu infrastrukturu i objekte;
 • jačanje veza između prirodnih i kulturnih znamenitosti, uključujući kroz unapređenje biciklističke mreže, putne infrastrukture, infrastrukture graničnih prelaza;
 • obuka kadrova turističkih atrakcija;

unapređenje marketinga u turizmu i brendiranja, u prekograničnom regionu;Kratke informacije o pozivu i kompletan paket dokumentacije za prijavu nalaze se ovde, kao i na:

http://www.mrrb.bg/

https://www.mei.gov.rs/

www.eufunds.bg

http://www.ipacbc-bgrs.eu

Rok za podnošenje koncepata projekata u Jems elektronskom sistemu je 15. avgust 2023. u 17:00 (istočnoevropsko letnje vreme), odnosno 16:00 (srednjoevropsko letnje vreme).

Za dodatne informacije možete kontaktirati Zajednički sekretarijat Programa: js_sofia@mrrb.government.bg  and gd_nis@mei.gov.rs

Glavna kancelarija: tel. + 359 2 9405 337;Lokalna kancelarija: tel.  + 381 18 513 224.

Ukratko o pozivu:

 • Teritorija obuhvaćena Pozivom - ceo prekogranični region (INTERREG VI -A) IPA programa Bugarska Srbija (okruzi Vidin, Montana, Vraca, Sofijski okrug, Pernik i Ćustendil u Bugarskoj, i okruzi Borski, Zaječarski, Toplički, Nišavski, Pirotski, Jablanički i Pčinjski, u Srbiji).
 • Cilj Poziva – podrška projektnim idejama koje pojednostavljuju korišćenje turističkih resursa i poboljšavaju prekogranični turistički marketing i prakse brendiranja u skladu sa Specifičnim ciljem 2 Teritorijalne strategije Programa, usvojene od strane Strateškog odbora 20. decembra 2022.
 • Fokus poziva – široka tematska pokrivenost (razvoj novih integrisanih regionalnih turističkih proizvoda; restauracija, očuvanje, izlaganje lokaliteta kulturnog nasleđa; podrška prirodnim turističkim lokalitetima; ulaganja u turističku infrastrukturu i objekte za turističku podršku; jačanje veza između prirodnih i kulturnih lokaliteta, uključujući njihovo povezivanje i mrežu mobilnosti, obuku kadrova turističkih atrakcija, unapređenje marketinga u turizmu i brendiranja, u prekograničnom regionu) – promovisanje integrisanog teritorijalnog razvoja.
 • Proces prijave – odvija se u Zajedničkom elektronskom sistemu za praćenje (Jems - https://jems-bgrs.mrrb.bg/) gde podnosioci zahteva treba da se registruju i kreiraju novu prijavu projekta. Podnosioci prijava prilažu obrazac za prijavu koncepta (Application form of the concept note), zajedno sa projekcijom budžeta (Budget forecast), izjavom o posvećenosti (Letter of Commitment) i razvojnim planom projekta (Project Maturity Development Plan), uz Jems aplikaciju svoje projektne ideje. Kompletni predlozi projekata se dostavljaju nakon ocene i po pozivu.
 • Ključne karakteristike projektne ideje/koncepta – očekuje se da će multisektorska partnerstva između zainteresovanih strana iz Bugarske i Srbije doneti rešenja za jačanje turističkog potencijala pograničnog područja u širem teritorijalnom obimu, gde prekogranični efekat igra najvažniju ulogu.
 • Projektne aktivnosti – obavezna kombinacija ulaganja u infrastrukturu (radovi i/ili nabavke) i „meke mere“ (npr. usluge); Tematski fokus aktivnosti treba da bude u potpunosti i logički usklađen sa ciljevima projektne ideje i indikatorima rezultata poziva.
 • Učesnici projekta (Vodeći partner i ostali partneri) – lokalni/regionalni organi i vlasti (uključujući regionalne strukture centralnih javnih vlasti i statutarna tela); regionalne i sektorske razvojne agencije; organizacije za podršku poslovanju; NVO; akademske, istraživačke, obrazovne, društvene i kulturne institucije. Svi projektni partneri moraju da budu neprofitni, registrovani i da rade u programskoj oblasti najmanje 3 godine pre podnošenja prijave. Projektno partnerstvo treba da se sastoji od najmanje jednog partnera sa svake strane pograničnog regiona.
 • Troškovi projekta – kada se aplicira sa konceptom nije potrebno predstavljati detaljan budžet projektne ideje. Ono što je potrebno tokom procesa identifikacije projektne ideje je ukupna budžetska procena troškova po kategoriji troškova i po projektnom partneru.
 • Finansijski aspekti – od 500 000 evra do 1 000 000 evra za projektnu ideju. Intenzitet granta je 100%, međutim odredbe de minimis važe za sve projektne partnere. Investiciona komponenta (radovi i/ili nabavka) projektne ideje ne bi trebalo da bude manja od 60% ukupnih prihvatljivih troškova.

Trajanje projekta – minimalno 12 meseci i maksimalno 24 meseca.