Расписан први позив за пројектне идеје из Територијалне стратегије у оквиру (Интеррег VI-А) ИПА Програма Бугарска – Србија 2021-2027

15. јун 2023.

Оперативна јединица

и

Стратешки одбор за Територијалну стратегијуу оквиру (Интеррег VI-А) ИПА Програма Бугарска – Србија 2021-2027

објављује расписивање првог Позива прикупљање концепата пројеката у оквиру Интегрисане територијалне стратегије (Интеррег VI-А) Програма Бугарска-Србија 2021-2027.

Пројектне идеје би требало да доприносе постизању Специфичног циља 2 „Јачање регионалне конкурентности, укључујући и област туризма” (са фокусом на туризам)

Фокус првог позива заснован је на следећим областима интервенције:

 • развој нових интегрисаних регионалних туристичких производа;
 • рестаурација, конзервација, промоција културног наслеђа;
 • подршка природним туристичким локалитетима;
 • уређење природних локалитета у економске сврхе;
 • улагања у туристичку помоћну инфраструктуру и објекте;
 • јачање веза између природних и културних знаменитости, укључујући кроз унапређење бициклистичке мреже, путне инфраструктуре, инфраструктуре граничних прелаза;
 • обука кадрова туристичких атракција;

унапређење маркетинга у туризму и брендирања, у прекограничном региону;Кратке информације о позиву и комплетан пакет документације за пријаву налазе се овде, као и на:

http://www.mrrb.bg/

https://www.mei.gov.rs/

www.eufunds.bg

http://www.ipacbc-bgrs.eu

Рок за подношење концепата пројеката у Jems електронском систему је 15. август 2023. у 17:00 (источноевропско летње време), односно 16:00 (средњоевропско летње време).

За додатне информације можете контактирати Заједнички секретаријат Програма: js_sofia@mrrb.government.bg  and gd_nis@mei.gov.rs

Главна канцеларија: тел. + 359 2 9405 337;Локална канцеларија: тел.  + 381 18 513 224.

Укратко о позиву:

 • Територија обухваћена Позивом - цео прекогранични регион (ИНТЕРРЕГ VI -А) ИПА програма Бугарска Србија (окрузи Видин, Монтана, Враца, Софијски округ, Перник и Ћустендил у Бугарској, и окрузи Борски, Зајечарски, Топлички, Нишавски, Пиротски, Јабланички и Пчињски, у Србији).
 • Циљ Позива – подршка пројектним идејама које поједностављују коришћење туристичких ресурса и побољшавају прекогранични туристички маркетинг и праксе брендирања у складу са Специфичним циљем 2 Територијалне стратегије Програма, усвојене од стране Стратешког одбора 20. децембра 2022.
 • Фокус позива – широка тематска покривеност (развој нових интегрисаних регионалних туристичких производа; рестаурација, очување, излагање локалитета културног наслеђа; подршка природним туристичким локалитетима; улагања у туристичку инфраструктуру и објекте за туристичку подршку; јачање веза између природних и културних локалитета, укључујући њихово повезивање и мрежу мобилности, обуку кадрова туристичких атракција, унапређење маркетинга у туризму и брендирања, у прекограничном региону) – промовисање интегрисаног територијалног развоја.
 • Процес пријаве – одвија се у Заједничком електронском систему за праћење (Jems - https://jems-bgrs.mrrb.bg/) где подносиоци захтева треба да се региструју и креирају нову пријаву пројекта. Подносиоци пријава прилажу образац за пријаву концепта (Application form of the concept note), заједно са пројекцијом буџета (Budget forecast), изјавом о посвећености (Letter of Commitment) и развојним планом пројекта (Project Maturity Development Plan), уз Jems апликацију своје пројектне идеје. Комплетни предлози пројеката се достављају након оцене и по позиву.
 • Кључне карактеристике пројектне идеје/концепта – очекује се да ће мултисекторска партнерства између заинтересованих страна из Бугарске и Србије донети решења за јачање туристичког потенцијала пограничног подручја u ширем територијалном обиму, где прекогранични ефекат игра најважнију улогу.
 • Пројектне активности – обавезна комбинација улагања у инфраструктуру (радови и/или набавке) и „меке мере“ (нпр. услуге); Тематски фокус активности треба да буде у потпуности и логички усклађен са циљевима пројектне идеје и индикаторима резултата позива.
 • Учесници пројекта (Водећи партнер и остали партнери) – локални/регионални органи и власти (укључујући регионалне структуре централних јавних власти и статутарна тела); регионалне и секторске развојне агенције; организације за подршку пословању; НВО; академске, истраживачке, образовне, друштвене и културне институције. Сви пројектни партнери морају да буду непрофитни, регистровани и да раде у програмској области најмање 3 године пре подношења пријаве. Пројектно партнерство треба да се састоји од најмање једног партнера са сваке стране пограничног региона.
 • Трошкови пројекта – када се аплицира са концептом није потребно представљати детаљан буџет пројектне идеје. Оно што је потребно током процеса идентификације пројектне идеје је укупна буџетска процена трошкова по категорији трошкова и по пројектном партнеру.
 • Финансијски аспекти – од 500 000 евра до 1 000 000 евра за пројектну идеју. Интензитет гранта је 100%, међутим одредбе де минимис важе за све пројектне партнере. Инвестициона компонента (радови и/или набавка) пројектне идеје не би требало да буде мања од 60% укупних прихватљивих трошкова.

Трајање пројекта – минимално 12 месеци и максимално 24 месеца.