Otvoren je ograničeni poziv za podnošenje koncepta projekata Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020

07. septembar 2022. |

Otvoren je ograničeni poziv za podnošenje koncepta  projekata Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske, kao Upravljačko telo Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020, sa zadovoljstvom vas obaveštava da je 3. Ograničeni poziv za podnošenje  koncepta projekata otvoren.

Cilj Programa je da se ugovaraju dodatni projekti koji će kapitalizovati i dodatno povećati efektivnost rezultata  projekata koji su podržani u okviru 1. i/ili 2. poziva za podnošenje predloga projekata Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020 i završeni do 30. juna 2022. godine.

Program poziva sve zainteresovane projektne partnere koji su već realizovali projekat u okviru 1. i/ili 2. poziva da dostave svoje koncepte projekata do 7. oktobra 2022. godine u 15:00 časova, u skladu sa detaljima navedenim u Uputstvima za podnosioce.

Za više informacija o Ograničenom pozivu i uputstva o tome kako da pošaljete koncept projekta, posetite link:

https://www.interreg-croatia-serbia.eu/call-for-proposals/3rd-restricted-call-for-proposals