Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović s koordinatorima šest pregovaračkih klastera

26. novembar 2021. | Beograd

J. Joksimović s koordinatorima šest pregovaračkih klastera

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović rukovodila je danas sastankom sa koordinatorima šest pregovaračkih klastera, na kojem se razgovaralo o aktivnostima koje se realizuju u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Joksimović je informisala sagovornike o rezultatima konsultacija sa šefovima misija država članica EU u Srbiji, kao i sa drugim međunarodnim činiocima koje su održane u prethodnom periodu, a na temu reformi koje sprovodimo postupajući po preporukama iz Izveštaja Evropske komisije za 2021. godinu.

„Posebno je važno ne samo za Srbiju, već i za čitav naš region, da Evropska unija valorizuje sve ono što smo postigli u harmonizaciji i sprovođenju propisa u skladu sa pravom i standardima Unije“, rekla je ministar.

Naglasila je da bi time i države članice EU postupile u skladu sa načelima revidirane metodologije politike proširenja, koja predviđa da svaki reformski evidentirani kredibilni napredak treba da bude osnov i za dalji formalni napredak u pregovaračkom procesu.

Ministar i koordinatori klastera razmotrili su najvažnije aktivnosti Vlade u svim pregovaračkim oblastima, a posebno one u sprovođenju propisa i mera iz akcionih planova iz klastera 1- Osnove, imajući u vidu da je vladavina prava ključni kriterijum za otvaranje drugih klastera za koje je Srbija spremna.

Izvor: Tanjug