Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović i Bilčik o reformama i pristupnom procesu

20. maj 2021. | Beograd

J. Joksimović i Bilčik o reformama i pristupnom procesu

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović razgovarala je danas sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom o aktuelnim reformskim aktivnostima Vlade Srbije u procesu evropskih integracija.

Joksimović je informisala sagovornika o brojnim koracima koje Srbija preduzima u pristupnom procesu.

„U skladu sa zahtevima nove metodologije, Vlada Srbije je znatno intenzivirala sprovođenje reformi koje su neophodne za dostizanje kriterijuma iz klastera 3 - Konkurentnost i inkluzivni rast i klastera 4 - Zelena agenda, digitalizacija i infrastrukturno povezivanje“, rekla je Joksimović.

Posebno je naglasila da je snažnije političko vođenje procesa i odgovornost za primenu usvojenog rezultiralo time da je Srbija, osim ranije spremih oblasti za pregovore, Evropskoj komisiji poslala pregovaračke pozicije iz klastera 3 za još dva poglavlja, 19 - socijalna politika i zapošljavanje i 10 - informaciono društvo i mediji, saopšteno je iz Ministarstva za evropske integracije.

Prenela je da ubrzano radimo i na završetku pregovaračke pozicije za poglavlje 16 – oporezivanje, kojim bismo zaokružili u potpunosti kriterijume iz svih poglavlja u okviru klastera 3 - Konkurentnost i inkluzivni rast.

„Očekujemo da Evropska komisija uskoro u svom šestomesečnom neformalnom preseku stanja o vladavini prava u Srbiji pozitivno oceni naš angažman i rezultate u oblasti vladavine prava - važnih koraka preduzetih u pogledu ustavne reforme, medijske strategije, međustranačkog dijaloga“, kazala je.

Joksimović očekuje i da se do kraja juna, u skladu sa principima nove metodologije tokom portugalskog predsedavanja, održi politička međuvladina konferencija na kojoj bi se na najvišem političkom nivou sa EK i sa državama članicama razmotrilo kako EU vidi dalje sprovođenje svoje politike proširenja, šta se od Srbije očekuje u ključnim oblastima, a da Srbija predstavi svoje rezultate, kao i planove za strateški važne reformske korake.

Bilčik je izjavio da podržava aktivnosti Vlade Srbije i Narodne skupštine koje vode ubrzanju pristupnih pregovora, posebno one koje se odnose na vladavinu prava, jačanje demokratije i medijskih sloboda u našoj zemlji, kao i izmene Ustava koje će omogućiti veću nezavisnost pravosuđa.

„Evropski parlament i Narodna skupština Srbije nastavljaju svoj redovni dijalog o svim ovim temama, u skladu sa demokratskim procedurama i ulogom ove dve institucije u procesu evropske integracije Srbije“, rekao je Bilčik.

Izvor: Tanjug