Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Od SAD još 22 miliona dolara razvojne pomoći

03. februar 2021. | Beograd

J. Joksimović: Od SAD još 22 miliona dolara razvojne pomoći

Ministar za evropske integracije i koordinator međunarodne razvojne pomoći Jadranka Joksimović potpisala je danas Amandmane na Sporazume kojima su Sjedinjene Američke Države opredelile 22 miliona dolara bespovratne pomoći Srbiji.

Joksimović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, potpisala Amandman broj 14 na Sporazum o pomoći između Srbije i SAD za bolje funkcionisanje javne uprave i Amandman broj 16 na Sporazum o pomoći između Srbije i SAD za konkurentniju tržišnu ekonomiju u vrednosti od 22 miliona dolara.

Joksimović navodi da će ta pomoć biti realizovana u narednom periodu i da predstavlja još jedan dokaz kontinuiranog unapređenja političkih odnosa i razvojnog partnerstva sa Sjedinjenim Američkim Državama, koja je u uslovima globalne ekonomske krize prouzrokovane pandemijom intenzivirala razvojnu saradnju sa Srbijom.

Istakla je da SAD predstavljaju jednog od najznačajnijih razvojnih partnera Srbije i da su projekti koje sprovodi Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa institucijama Vlade Srbije.

Takođe, dodaje, SAD su jedan od najznačajnijih partnera i nevladinom sektoru kojem preko USAID omogućavaju realizaciju važnih projekata prvenstveno u oblasti privrede, u sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća, poput podrške ženskom preduzetništvu u pogledu omogućavanja pristupa novim, alternativnim izvorima investiranja, kao i jačanju prerađivačke industrije u sektorima voća i povrća i povećanju prodaje domaćih proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu.

Pored podrške privredi, značajan deo sredstava će biti usmeren na realizaciju projekata podrške reformi pravosuđa i povećanju efikasnosti sudstva, unapređenju regulatornog okvira u domenu medija, kao i jačanju kapaciteta relevantnih tela za sprovođenje medijskih reformi.

Joksimović je još jednom izrazila zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama na spremnosti da pruže sveobuhvatnu finansijsku pomoć Republici Srbiji u uslovima kada se ceo svet suočava sa dodatnim neizvesnostima prouzrokovanim pandemijom.

Na putu ostvarivanja strateškog cilja Republike Srbije, članstva u Evropskoj uniji, finansijska podrška i buduća saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama kao razvojnim partnerom, za Srbiju je od izuzetne važnosti, zaključuje se u saopštenju.