Informacije Aktuelnosti

Teritorijalna analiza Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija

16. oktobar 2020. | Beograd

Teritorijalna analiza Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija

Odbor za programiranje Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija 2021 - 2027 usvojio je 15. oktobra „Teritorijalnu analizu novog Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija”, izrađen u saradnji sa CESCI  (Central European Service for Cross-border Initiatives).

Predstavljamo ovaj dokument koji će služiti kao osnova za odabir tematskih prioriteta novog programa 2021 - 2027.