Informacije Aktuelnosti

Organizovan vebinar o ekonomskoj diplomatiji

30. septembar 2020. | Beograd

Organizovan vebinar o ekonomskoj diplomatiji

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Fondacijom Hans Zajdel, organizovalo je onlajn seminar „Ekonomska diplomatija: mi – EU – svet“.

Učesnici seminara upoznali su se sa osnovnim principima ekonomske diplomatije u Srbiji i u svetu, a posebno su im predstavljene tehnike i ciljevi lobiranja u EU, kao i primeri dobre prakse u ovoj oblasti.

Obuci su prisustvovali predstavnici Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Državne revizorske institucije, Kancelarije za javne nabavke, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Komisije za kontrolu državne pomoći, Republičkog zavoda za statistiku, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Zavoda za intelektualnu svojinu, Narodne banke Srbije i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Predavač na vebinaru bila je Verica Ignjatović, v.d. pomoćnika ministra u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva finansija.