Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Saradnja sa Mađarskom u prevazilaženju posledica COVID19

31. mart 2020. | Beograd

J. Joksimović: Saradnja sa Mađarskom u prevazilaženju posledica COVID19

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović obavila je danas konferencijski razgovor sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom.

Joksimović i Sijarto razmenili su informacije o merama koje se primenjuju u Srbiji i Mađarskoj, u borbi protiv COVID-19. Posebno su se osvrnuli na probleme sa kojima se veliki broj zemalja suočava u nabavci medicinske opreme, i načinima kako možemo da sarađujemo u ovom segmentu.


Joksimović je ovom prilikom upoznala Sijarta sa situacijom u Srbiji i predstavila hitne mere koje su preduzete ili se planiraju u cilju smanjenja rizika i uspostavljanja kontrole nad daljim širenjem COVID-19. Ona je takođe ukazala na hitne mere makroekonomske i fiskalne politike koje su preduzete kako bi se pružila podrška privrednom sektoru sa posebnim fokusom na mala i srednja preduzeća i preduzetnike i odgovorilo na trenutne negativne posledice zaustavljanja privrednih kretanja.
Sijarto je pohvalio napore koje Vlada Srbije preduzima u cilju zaustavljanja širenja virusa i pružio podršku kratkoročnim merama koje su preduzete u cilju zaštite građana i privrede. Posebno je pohvalio mere koje su preduzete u prethodnom periodu čime je stvoren odgovarajući fiskalni prostor za ambiciozan plan ekonomskog oporavka.


Joksimović je informisala mađarskog kolegu Sijarta o dosadašnjoj pomoći EU u borbi protiv COVID19, i našim očekivanjima da će se u narednom periodu ta podrška pojačati zarad jačanja zdravstvenog sistema, a posebno u cilju socio-ekonomskog oporavka Srbije i naših građana. Joksimović, koja je u stalnom kontaktu sa Sijartom, se zahvalila Mađarskoj na podršci i saradnji.


Izvor: Tanjug