J. Joksimović: Srbija već pregovara po striktnijoj metodologiji

10. decembar 2019. | Brisel

J. Joksimović: Srbija već pregovara po striktnijoj metodologiji

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da Srbija pažljivo prati razgovore unutar EU o promeni metodologije pristupanja i da će se po potrebi adaptirati.

„Nemamo ništa protiv ako EU ima nove ideje koje bi poboljšale kvalitet procesa pristupanja. Ali bilo bi čudno i ne do kraja fer da se pravila igre menjaju tokom igre“, kaže Joksimović.

Ministar Joksimović je nakon Međuvladine konferencije u Briselu ocenila da je Srbija jedina zemlja koja je počela da pregovara o članstvu po „striktnoj metodologiji“ koja se odnosi na otvaranje pristupnih pregovora poglavljima iz oblasti vladavine prava i Poglavlja 35, praćenje implementacije briselskog sporazuma. Ona je naglasila da je početak pregovora Srbije otvaranjem poglavlja 23 i 24 već bila „prva revizija metodologije“ pristupanja.

„Teško da uslovi mogu da budu mnogo teži od onih pod kojima Srbija sada pregovara. Mi se ne žalimo, sa pažnjom pratimo i adaptiraćemo se. Lično mislim da nova metodologija ne može da bude primenjena na zemlje koje su već duboko u procesu pristupanja“, kaže Joksimović.

Ministar Joksimović podsetila je da su poglavlja 23 i 24, zajedno sa Poglavljem 35, fundamentalna poglavlja koja, ukoliko zemlja ne ostvari napredak, mogu zaustaviti sva ostala poglavlja u pristupnom procesu. „To što smo otvorili Poglavlje 4 znači da ima napretka u oblastima iz poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava“, kaže Joksimović. Ona ocenjuje da je moglo i „više da se uradi“ na tom polju, ali i da je, sa druge strane, moglo da se sa Srbijom „otvori više poglavlja“.

„Postoje kritike kada je reč o dinamici reforme u oblasti vladavine prava. U pitanju su teške reforme koje se tiču ustavnog okvira zemlje. Važno je da politička volja postoji i mi ćemo nastaviti posao“, zaključila je Joksimović.

Izvor: Tanjug
Video: European Audiovisual Service