Organizovana regionalna radionica o transportnoj politici

03. decembar 2019. | Beograd

Organizovana regionalna radionica o transportnoj politici

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu, organizovalo je dvodnevnu regionalnu radionicu o transportnoj politici.

Eksperti iz Slovenije i Hrvatske predstaviće svoja iskustva o liberalizaciji i bezbednosti drumskog i železničkog saobraćaja, kao i primere najbolje prakse implementacije zakonodavstva EU u okviru Poglavlja 14.

Radionici prisustvuju predstavnici Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Direkcije za železnice i ostalih institucija zaduženih za pregovore u ovoj oblasti. Oni će imati priliku da predstave nacionalno zakonodavstvo i da razmene mišljenja i iskustva sa svojim kolegama iz regiona.