Otvoren seminar o autorskom pravu

02. decembar 2019. | Beograd

Otvoren seminar o autorskom pravu

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Evropskim institutom za državnu upravu (EIPA) u Luksemburgu i Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije, organizovalo je trodnevni seminar na temu zakonodavstva EU u oblasti autorskog prava.

Eksperti Evropskog instituta za državnu upravu će u narednim danima predstaviti osnovne propise EU, nove obaveze koje utiču na pružaoce usluge deljenja sadržaja na internetu i trgovine u digitalnom okruženju, kao i osnovne sudske prakse Evropskog suda pravde u oblasti autorskog prava. Takođe će ukazati i na savremene izazove u sprovođenju zaštite autorskog prava u vezi sa osnovnim ljudskim pravima i slobodama.

Seminaru prisustvuju predstavnici nadležnih institucija zaduženih za pregovore u ovoj oblasti.