Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović i Samuelsen: Danska podržava kredibilnu politiku proširenja EU

20. novembar 2018. | Beograd

J. Joksimović i Samuelsen: Danska podržava kredibilnu politiku proširenja EU

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović sastala se sa ministrom inostranih poslova Danske Andersom Samuelsenom. Razgovarali su o planovima Srbije u nastavku procesa pristupanja EU, efektima sprovođenja reformi, prilikama u regionu, bilateralnim odnosima i drugim važnim temama.

Jadranka Joksimović upoznala je danskog šefa diplomatije sa aktivnostima koje se preduzimaju u procesu evropskih integracija i napomenula da bi EU - ukoliko želi da postane snažnija i konkurentnija na globalnom planu, trebalo da zadrži kredibilnu politiku proširenja visoko na agendi.

Podsetila je da je članstvo u Evropskoj uniji strateško spoljno-političko opredeljenje Vlade Srbije i da su reforme koje se sprovode u funkciji poboljšanja standarda i boljeg života građana.

U tom smislu, posebno je akcentovala značaj reformi u poglavljima 23 i 24, odnose se na vladavinu prava, i ukazala da bi učinak ostvaren u navedenim, ali i drugim, poglavljima trebalo da doprinese otvaranju novih do kraja predsedavanja Austrije Savetom EU.

Ministar je obavestila Samuelsena da bi na taj način države EU pokazale da, na jasno zasnovanim procedurama i kriterijumima, vrednuju aktivnosti naše države u procesu evropskih integracija.

Ministar za evropske integracije precizirala je da je Srbija posvećena dijalogu koji je, kako je ukazala, u funkciji pronalaženja održivog, kompromisnog i rešenja koje će doprineti normalizaciji prilika, kao i da su jednostrani potezi Prištine unazadili dijalog.

Ministar inostranih poslova Danske Anders Samuelsen rekao je da Srbija ima jasnu podršku Danske u procesu pristupnih pregovora sa EU.

On smatra da pregovori sa našom državom treba da budu zasnovani na jasnim kriterijumima, takozvanim Kopenhaškim kriterijumima. Posebno je naveo značaj poglavlja 23 i 24, i istakao da reforme treba nastaviti da bi dale još bolje rezultate.

Danski šef diplomatije pohvalio je aktivnu i konstruktivnu ulogu Beograda u rešavanju problema koji su važni za EU, ali i doprinos naše države regionalnoj stabilnosti. 

Izvor: Tanjug

 

 

 

 

Министар за европске интеграције Ј. Јоксимовић и министар иностраних послова Данске А. Самуелсен

Ministar za evropske integracije J. Joksimović i ministar inostranih poslova Danske A. Samuelsen

Министар за европске интеграције Ј. Јоксимовић и министар иностраних послова Данске А. Самуелсен

Ministar za evropske integracije J. Joksimović i ministar inostranih poslova Danske A. Samuelsen

Министар за европске интеграције Ј. Јоксимовић и министар иностраних послова Данске А. Самуелсен

Ministar za evropske integracije J. Joksimović i ministar inostranih poslova Danske A. Samuelsen

Министар за европске интеграције Ј. Јоксимовић и министар иностраних послова Данске А. Самуелсен

Ministar za evropske integracije J. Joksimović i ministar inostranih poslova Danske A. Samuelsen

Министар за европске интеграције Ј. Јоксимовић и министар иностраних послова Данске А. Самуелсен

Ministar za evropske integracije J. Joksimović i ministar inostranih poslova Danske A. Samuelsen