Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović i Vigenin: Bugarska važan partner Srbije u nastavku procesa evropskih integracija

30. mart 2018. | Beograd

J. Joksimović i Vigenin: Bugarska važan partner Srbije u nastavku procesa evropskih integracija

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović sastala se sa delegacijom Odbora Skupštine Bugarske za evropske poslove i kontrolu evropskih fondova. Razgovarali su o pristupanju Srbije Evropskoj uniji i saradnji dveju država u tom procesu, reformama koje se sprovode, bilateralnim odnosima i drugim aktuelnim temama.

Jadranka Joksimović zahvalila je na pomoći i podršci koju nam Bugarska pruža u procesu pristupanja EU. Posebno je to, prema njenim rečima, bitno u kontekstu činjenice da je proširenje  jedan od prioriteta koje je Bugarska postavila tokom predsedavanja Savetu EU, u prvoj polovini tekuće godine.

Ministar za evropske integracije naglasila je da je Srbija u potpunosti spremna za otvaranje pet poglavlja: 33 - finansijske i budžetske odredbe, 9 - finansijske usluge, 13 - ribarstvo, 18 - statistika i 17 - ekonomska i monetarna unija. Očekuje da ćemo tokom bugarskog predsedavanja Savetu EU otvoriti značajniji paket poglavlja.  

Strategija proširenja EU je pre svega veliko ohrabrenje, ali i snažan podsticaj koji potvrđuje da se na Srbiju - kao kandidata za članstvo u EU ozbiljno računa, istakla je ministar Joksimović. Ocenila je i da je Strategija snažan politički signal i priznanje za državu i njene građane zbog rezultata reformi koje se sprovode.

Predsednik Odbora Skupštine Bugarske za evropske poslove i kontrolu evropskih fondova Kristian Vigenin potvrdio je da će ta država pomagati proces evropskih integracija Srbije, prevashodno kroz razmenu iskustava i razne vidove pomoći. Pohvalio je rezultate reformi koje se sprovode, uveren da su one dokaz snažnog opredeljenja Srbije da postane punopravni član EU, što svakako i zaslužuje. Posebno je istakao ulogu Srbije u očuvanju regionalne bezbednosti i stabilnosti, ali i ranije aktivnosti - pre svega migrantsku krizu, kojima je potvrdila da je pouzdan partner EU.

Ministar za evropske integracije informisala je bugarske parlamentarce o nedavnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Podvukla je da je Srbija opredeljena za mir i dijalog i apostrofirala značaj i potrebu aktivnijeg i odgovornijeg uključivanja EU - kao garanta dogovorenog u Briselskom sporazumu. Očekujemo da EU pokaže da je sposobna da stvari nazove pravim imenom i adekvatno reaguje, precizirala je Joksimović i ocenila da je Priština - kroz ciljano hapšenje Marka Đurića, pokazala veći kapacitet za nasilje nego za dijalog i sporazumevanje - inače osnovne vrednosti na kojima počiva EU.

Joksimović i Vigenin akcentovali su značaj prekogranične saradnje koja je u funkciji povezivanja dve države i posebno građana koji žive se obe strane granice. Oni su konstatovali i da je kvalitet bilateralnih odnosa visok, ali i da ima prostora za njihovo intenziviranje.  

(izvor: Tanjug)

 

 

 

Јадранка Јоксимовић на састанку са делегацијом Одбора Скупштине Бугарске за европске послове и контролу европских фондова

Jadranka Joksimović na sastanku sa delegacijom Odbora Skupštine Bugarske za evropske poslove i kontrolu evropskih fondova

Јадранка Јоксимовић на састанку са делегацијом Одбора Скупштине Бугарске за европске послове и контролу европских фондова

Jadranka Joksimović na sastanku sa delegacijom Odbora Skupštine Bugarske za evropske poslove i kontrolu evropskih fondova

Јадранка Јоксимовић на састанку са делегацијом Одбора Скупштине Бугарске за европске послове и контролу европских фондова

Jadranka Joksimović na sastanku sa delegacijom Odbora Skupštine Bugarske za evropske poslove i kontrolu evropskih fondova

Јадранка Јоксимовић на састанку са делегацијом Одбора Скупштине Бугарске за европске послове и контролу европских фондова

Jadranka Joksimović na sastanku sa delegacijom Odbora Skupštine Bugarske za evropske poslove i kontrolu evropskih fondova

Јадранка Јоксимовић на састанку са делегацијом Одбора Скупштине Бугарске за европске послове и контролу европских фондова

Jadranka Joksimović na sastanku sa delegacijom Odbora Skupštine Bugarske za evropske poslove i kontrolu evropskih fondova