Konkurs za pozicije Službenika zaduženog za projekte (1 radno mesto) i Službenika zaduženog za finansije (1 radno mesto) u Zajedničkom sekretarijatu programa IPA ADRION u Bolonji

26. februar 2024.

Krajnji rok za dostavljanje prijava:
03. април 2024. u 12h

IPA Jadransko-jonski program – IPA ADRION je objavio konkurs za pozicije Službenika zaduženog za projekte (1 radno mesto) i Službenika zaduženog za finansije (1 radno mesto) u okviru Zajedničkog sekretarijata programa u Bolonji, Italija. Obe pozicije će biti locirane u Bolonji. Rad na daljinu biće moguć samo iz Italije. 

Rok za podnošenje prijava je 03. april 2024. godine.

Detaljnije informacije o konkursu možete pronaći na zvaničnom sajtu programa IPA ADRION:
https://www.interreg-ipa-adrion.eu/we-are-hiring-project-officer-and-finance-officer-positions-at-ipa-adrion-js/