Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović i Šib: Za napredak najvažnije reforme i vladavina prava

01. februar 2019. | Beograd

J. Joksimović i Šib: Za napredak najvažnije reforme i vladavina prava

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović razgovarala je sa ambasadorom Nemačke Tomasom Šibom o evropskim integracijama Srbije i nastavku međusobne saradnje u tom procesu, efektima reformi koje se tokom pristupnih pregovora sprovode, situaciji u regionu, bilateralnim odnosima i drugim aktuelnim temama.

Uz zahvalnost Nemačkoj na višegodišnjoj i kontinuiranoj tehničko-razvojnoj pomoći Srbiji u procesu pristupanja, Jadranka Joksimović upoznala je Tomasa Šiba sa planovima naše zemlje u nastavku evropskih integracija. Potvrdila je našu posvećenost evrointegracijama, uprkos zamoru koje države članice iskazuju prema proširenju EU. S tim u vezi, informisala je ambasadora da pored pregovaračkih pozicija za poglavlja: 9 (finansijske usluge), 4 (slobodno kretanje kapitala), 2 (slobodno kretanje radnika), 14 (transport) i 21 (trans-evropske mreže) radimo intenzivno i na pripremi drugih. Očekujemo da tokom rumunskog predsedavanja Savetom EU otvorimo neka od njih, čime bi se, kako je rekla, potvrdio i kredibilitet politike proširenja. 

Joksimović i Šib složili su se da su reforme u poglavljima 23 i 24 - pravosuđe, borba protiv kriminala i korupcije, manjinska prava, medijske slobode suštinske i najvažnije za društvo. Obavestila je da je u toku revizija Akcionih planova za poglavlja 23 i 24, čime će se, u rokovima na realističniji i precizniji način, definisati buduće aktivnosti Vlade u ovim oblastima. 

Joksimović je podsetila da je Vlada prihvatila i uvažila sve preporuke Venecijanske komisije oko Ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa i sprovela transparentan i inkluzivan proces javne debate i da u toku godine očekujemo da i Parlament zaokruži taj proces. Podsetila je da je Vlada usvojila Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći kao i Zakon o zaštiti podataka ličnosti i da je u finalnoj pripremi Zakon o sprečavanju korupcije, kao i da su vidljive aktivnosti države u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Ministar za evropske integracije navela je da Srbija svoje aktivnosti usmerava ka obezbeđivanju mira i stabilnosti u regionu. Precizirala je da je Beograd - zbog potrebe pronalaženja održivog rešenja, opredeljen za dijalog sa Prištinom i da smo za nastavak dijaloga spremni nakon ukidanja nelegalnih i jednostranih taksi na robu iz naše države. Ocenila je da zastoj u dijalogu prouzrokovan protivpravnim i jednostranim potezima Prištine, ali i aktivnosti nekih drugih u regionu, ne doprinose regionalnoj stabilnosti.

Ambasador Tomas Šib naglasio je da je za Nemačku značajan dalji rad i napredak u okviru vladavine prava. Uočen je napredak i Nemačka očekuje još intenzivniji rad na zakonodavnom okviru i implementaciji u ovoj oblasti, posebno u okviru reforme pravosuđa, medijskih sloboda i borbi protiv korupcije. Rekao je da će Nemačka nastaviti da podržava evrointegracije Srbije - zasnovane na ispunjenju kriterijuma. Istakao je da su Srbija i Nemačka uspostavile odnos pouzdanog partnerstva baziranog na otvorenosti i iskrenom dijalogu.

Na sastanku je ocenjeno da su odnosi dve države na visokom nivou, da postoji obostrana opredeljenost za jačanje sveukupne saradnje, da je Nemačka značajan ekonomski i politički partner Srbije i važna podrška u procesu evropskih integracija. To nabolje ilustruje podatak da je u poslednjih 15 godina, ta država opredelila više od 1.8 milijardi evra bespovratnih sredstava za brojne razvojne projekte u našoj zemlji.

Joksimović i Šib složili su se da mogu pojačati zajedničke aktivnosti na približavanju tih činjenica građanima Srbije.

Izvor: Tanjug

 

 

 

 

 

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић састала се са амбасадором СР Немачке Шибом

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović sastala se sa ambasadorom SR Nemačke Šibom

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић састала се са амбасадором СР Немачке Шибом

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović sastala se sa ambasadorom SR Nemačke Šibom

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић састала се са амбасадором СР Немачке Шибом

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović sastala se sa ambasadorom SR Nemačke Šibom

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић састала се са амбасадором СР Немачке Шибом

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović sastala se sa ambasadorom SR Nemačke Šibom

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић састала се са амбасадором СР Немачке Шибом

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović sastala se sa ambasadorom SR Nemačke Šibom

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић састала се са амбасадором СР Немачке Шибом

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović sastala se sa ambasadorom SR Nemačke Šibom

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић састала се са амбасадором СР Немачке Шибом

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović sastala se sa ambasadorom SR Nemačke Šibom

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић састала се са амбасадором СР Немачке Шибом

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović sastala se sa ambasadorom SR Nemačke Šibom