Informacije Aktivnosti ministra

Uskoro elektronska platforma za razmenu podataka u pregovorima o pristupanju Srbije EU

20. februar 2018. | Beograd

Uskoro elektronska platforma za razmenu podataka u pregovorima o pristupanju Srbije EU

 

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), organizovalo je prvu u nizu radionica o uspostavljanju i funcionisanju elektronske platforme za razmenu podataka u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, namenjenu članovima Pregovaračkog tima, sekretarima i zamenicima sekretara pregovaračkih grupa, kao i predstavnicima MEI koji prate određena pregovaračka poglavlja. Učesnici radionice imaće priliku da steknu uvid u tehničke mogućnosti, kao i način korišćenja Platforme.

Svrha uspostavljanja ove platforme je unapređenje praćenja informacija i izvršavanja obaveza u procesu pregovora kroz jačanje koordinacionih kapaciteta ključnih institucija.

Predavači su Zoran Jovanović iz Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Časlav Maksić iz Generalnog sekretarijata.