Informacije Aktuelnosti

Deo civilnog društva bi da politizuje pregovore sa EU

06. novembar 2017. | Beograd

Deo civilnog društva bi da politizuje pregovore sa EU

Ministarstvo za evropske integracije i Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju EU, saopštili su danas da su uočili da postoje tendencije jednog dela organizacija civilnog društva, da se proces saradnje opstruiše, a sadržaj pojedinih, pre svega tehničkih pitanja, politizuje.

„Uvek smo nastojali da o temi vladavine prava razgovaramo sa što većim brojem potencijalno zainteresovanih aktera, vrlo otvoreno i sa argumentima. Nažalost, uočavamo da postoji tendencija jednog dela organizacija civilnog društva, da se uspostavljeni proces saradnje opstruiše, a sadržaj pojedinih, pre svega tehničkih pitanja, politizuje“, kažu u Ministarstvu i Pregovaračkom timu.

U reagovanju, odgovoru na tvrdnje direktora „Transparentnosti“ Nemanje Nenadića, koje su preneli mediji, da se „ne može reći da je vladavina prava prioritet ni za EU, ni za Srbiju“, da se tom pitanju ne posvećuje potrebna pažnja, te da se nadležni bave formom, a ne sadržinom, Ministarstvo i Pregovarački tim kažu da je za njih „suština nedvosmisleno važnija od forme, baš suprotno onome što direktor Transparentnosti tvrdi“.

„Činjenica je da je Nacionalni konvent za EU deo pregovaračkih procedura od 2014. godine, ali to nikada nije bio izgovor da ne razgovaramo sa drugim platformama organizacija civilnog društva, pojedinačnim organizacijama, institutima, nacionalnim savetima...Sa svima onima koji su takav razgovor sa nama tražili“, navode Ministarstvo i Pregovrački tim. Dodaju da su  uvek otvoreni za razgovor, razmenu mišljenja i saradnju sa svim organizacijama civilnog društva, bile one deo Konventa ili ne.

„Sve informacije od značaja za pregovarački proces u poglavljima 23 i 24 koje su u nadležnosti Ministarstva i Pregovaračkog tima se nalaze na internet sajtu Ministarstva - akcioni planovi, pregovaračke pozicije kao i izveštaji Evropske komisije o napretku u tim poglavljima. Cilj nam je da proces bude transparentan i otvoren prema javnosti, kako bi svi građani dobili objektivnu sliku o aktivnostima i napretku o oblasti vladavine prava“, kažu u Ministarstvu i Pregovaračkom timu.

Podsećaju da je ispunjenost akcionih planova od 100 odsto cilj pregovora u poglavljima 23 i 24 u trenutku njihovog zatvaranja.

„To je jedan od ključnih razloga što se ta dva poglavlja otvaraju na početku pregovora, a zatvaraju na samom njihovom kraju“, ističu i dodaju:

„Tokom pregovora ključno je kontinuirano sprovođenje reformi i postepeno dostizanje evropskih standarda u oblasti vladavine prava. Svesni te činjenice, aktivno radimo sa svim nadležnim ministarstvima i uključenim institucijama na prvoj sveobuhvatnoj reviziji akcionih planova u cilju postizanja još boljih rezultata od trenutnih 70-80 odsto ispunjenosti od predviđenih aktivnosti u ovoj fazi, što je odličan rezultat ali smatramo da možemo da postignemo još bolji“.

Navode i da je pregovarački proces struktuiran tako da u ovoj fazi razgovora sa EU pratimo ispunjavanje prelaznih merila za poglavlja 23 i 24, koji su pretočeni u mere dva Akciona plana, kao i posebnog Akcionog plana za nacionalne manjine.

„Naravno da ćemo se složiti da ima još puno pitanja u oblasti vladavine prava koja nisu bila tema prelaznih merila, oko kojih su se složile sve države članice kao nivoa koji je potrebno postići u oblasti vladavine prava u ovoj fazi pregovora. Zato ono što moramo pratiti, informacije koje moramo imati jesu sve one koje su dostupne u izveštajima o ispunjenosti ovih Akcionih planova“, rečeno je u Ministarstvu i Pregovaračkom timu.

Zajednički ističu da izveštaje pripremaju šestomesečno i da se pre nego što ih upute Evropskoj komisiji prvo stave na uvid domaćoj javnosti i da se o njima se razgovara.

„Kod nas su sve ove informacije i izveštaji transparentni i dostupni, pretpostavljamo da je direktor Transparentnosti to bar primetio. I dalje mislimo da to nije zbog ispunjavanja forme, već radi suštine“, navode u Ministarstvu i Pregovaračkom timu.

Kako kažu, upravo je suština i razlog zašto će uskoro početi sa revizijama akcionih planova, to da se svi propusti, rokovi, mere usklade sa novim razvojem i potrebama daljih reformi u oblasti vladavine prava.

„Ne samo zbog ispunjavanja rokova iz pregovora, već zbog prevashodnog interesa naših građana da se stvari pomeraju u pravcu jačanja insitucija i vladavine prava“, ističu u Ministarstvu za evropske integracije i Pregovaračkom timu.

Izvor: Tanjug

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.

 

 

Pogledajte zanimljiv video o tome šta se u Srbiji finansira IPA sredstvima: