Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству за европске интеграције

28. фебруар 2024.

Текст јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Министарству за европске интеграције можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 1 можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 2 можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 3 можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 4 можете да преузмете овде.

Информације потребне за припрему кандидата за јавни конкурс за радно место број 1 можете да преузмете на следећим линковима:

Извештај Европске комисије за 2023. годину

Одлукa о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији

Национални програм за усвајање правних тековина европске уније (НПАА) 2022-2025

Преговарачки оквир

Закон о ССП

Информације потребне за припрему кандидата за јавни конкурс за радно место број 2 можете да преузмете на следећим линковима:

Закон о потврђивању Оквирног споразума за ИПА III

Уредба о капиталним пројектима

Commission implementing decision

Информације потребне за припрему кандидата за јавни конкурс за радно место број 3 можете да преузмете на следећим линковима:

Закон о потврђивању Оквирног споразума за ИПА III

Уредба о управљању Програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године

Информације потребне за припрему кандидата за јавни конкурс за радно место број 4 можете да преузмете на следећим линковима:

Закон о потврђивању Оквирног споразума за ИПА III

Билатерални споразум између Републике Србије и Црне Горе за ИПА III програм прекограничне сарадње „Србија – Црна Гора“ за период 2021-2027. године

Bilateral Arrangement Between The Republic of Serbia and Montenegro concering The IPA III 2021-2027 Cross-border Cooperation Programme "Serbia-Montenegro"

Уредба о управљању Програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмената за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021-2027. године

Списак кандидата који су ушли у изборни поступак можете да преузмете овде.