Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu za evropske integracije

28. februar 2024.

Tekst javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu za evropske integracije možete da preuzmete ovde.

Obrazac prijave na konkurs za radno mesto broj 1 možete da preuzmete ovde.

Obrazac prijave na konkurs za radno mesto broj 2 možete da preuzmete ovde.

Obrazac prijave na konkurs za radno mesto broj 3 možete da preuzmete ovde.

Obrazac prijave na konkurs za radno mesto broj 4 možete da preuzmete ovde.

Informacije potrebne za pripremu kandidata za javni konkurs za radno mesto broj 1 možete da preuzmete na sledećim linkovima:

Izveštaj Evropske komisije za 2023. godinu

Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina evropske unije (NPAA) 2022-2025

Pregovarački okvir

Zakon o SSP

Informacije potrebne za pripremu kandidata za javni konkurs za radno mesto broj 2 možete da preuzmete na sledećim linkovima:

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma za IPA III

Uredba o kapitalnim projektima

Commission implementing decision

Informacije potrebne za pripremu kandidata za javni konkurs za radno mesto broj 3 možete da preuzmete na sledećim linkovima:

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma za IPA III

Uredba o upravljanju Programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021–2027. godine

Informacije potrebne za pripremu kandidata za javni konkurs za radno mesto broj 4 možete da preuzmete na sledećim linkovima:

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma za IPA III

Bilateralni sporazum između Republike Srbije i Crne Gore za IPA III program prekogranične saradnje „Srbija – Crna Gora“ za period 2021-2027. godine

Bilateral Arrangement Between The Republic of Serbia and Montenegro concering The IPA III 2021-2027 Cross-border Cooperation Programme "Serbia-Montenegro"

Uredba o upravljanju Programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021-2027. godine

Spisak kandidata koji su ušli u izborni postupak možete da preuzmete ovde.