Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći

Sektorom za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći rukovodi pomoćnik ministra Branko Budimir.

U Sektoru za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći obavljaju se poslovi koji se odnose na: uspostavljanje sistema za upravljanje programima koji se finansiraju iz sredstava strukturnih fondova i kohezionog fonda Evropske unije; utvrđivanja razvojnih ciljeva i prioriteta za finansiranje iz IPA i sredstava strukturnih fondova i kohezionog fonda Evropske unije  i razvojne pomoći; pripremu planskih i programskih dokumenata kojim se definišu razvojni ciljevi i prioriteti za finansiranje iz IPA sredstava i sredstava strukturnih fondova i kohezionog fonda Evropske unije  i razvojne pomoći; prioritizaciju i selekciju prioritenih projekata koji se planiraju za finansiranje iz IPA sredstava i sredstava strukturnih fondova i kohezionog fonda Evropske unije  i razvojne pomoći, uključujići stručne i administrativno tehničke poslove vezano za Nacionalni odbor za investicije; praćenje realizacije programa i projekata koji se finansiraju iz IPA sredstava i sredstava strukturnih fondova i kohezionog fonda Evropske unije  i razvojne pomoći i pripremu izveštaja o njihovom sprovođenju; organizaciju vrednovanja programa kao i praćenje sprovođenja preporuka iz izveštaja o vrednovanju programa koji se finansiraju iz IPA i sredstava strukturnih fondova i kohezionog fonda Evropske unije  i razvojne pomoći; uspostavljanje i razvoj sistema za koorinaciju međunarodne razvojne pomoći uključujući i funkcionisanje sektorskih radnih grupa za planiranje i programiranje razvojne pomoći; usklađivanje strategija i programa saradnje razvojnih partnera sa razvojnim ciljevima i prioritetima i ciljevima Republike Srbije i ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima i organizacijama državne uprave, regionalne i lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva; razvoj i unapređenje informacionog sistema u vezi sa upravljanjem i sprovođenjem programa koji se finansiraju iz IPA sredstava i sredstava strukturnih fondova i kohezionog fonda Evropske unije  i razvojne pomoći; izveštavanje nadležnih organa, Vlade i međunarodnih institucija o realizaciji programa finansiranih iz sredstava EU i razvojne pomoći, kao i druge poslove iz ove oblasti.

Za obavljanje poslova iz delokruga Sektora za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odeljenje za planiranje i programiranje sredstava EU i razvojne pomoći u oblasti izgradnje institucija i društvenog razvoja;

2. Odeljenje za planiranje i programiranje sredstava EU i razvojne pomoći u oblasti ekonomskog, infrastrukturnog i regionalnog razvoja;

3. Odeljenje za praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći u oblasti izgradnje institucija i društvenog razvoja;

4. Odeljenje za praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći u oblasti ekonomskog, infrastrukturnog i regionlanog razvoja;

5. Grupa za uspostavljanje i razvoj sistema za upravljanje strukturnim fondovima i kohezionim fondom Evropske unije;

6. Grupa za komunikacione aktivnosti i horizontalne poslove.