Sektor za koordinaciju procesa pristupanja, koordinaciju pripreme i sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

Sektorom za koordinaciju procesa pristupanja, koordinaciju pripreme i sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju rukovode načelnici: Dragana Radojičić Filković (dragana.radojicic@mei.gov.rs), Jelena Đedović (jelena.djedovic@mei.gov.rs) i Milutin Trnavac (milutin.trnavac@mei.gov.rs).

U Sektoru za koordinaciju procesa pristupanja, koordinaciju pripreme i sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa procesom  pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju pripreme strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju pripreme i sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije; koordinaciju sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rada zajedničkih tela osnovanih tim sporazumom; koordinaciju saradnje organa državne uprave sa Evropskom komisijom i drugim stručnim telima Evropske unije, kao i saradnju u procesu pridruživanja i pristupanja sa institucijama Evropske unije, državama članicama, kandidatima i potencijalnim kandidatima; podsticanje i praćenje usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije i obaveštavanje Evropske unije i javnosti o tome, a sve to u oblastima koje su obuhvaćene političkim i ekonomskim kriterijumima za pristupanje Evropskoj uniji, odnosno u oblastima pravosuđa i osnovnih prava, spoljne, bezbednosne i odbrambene politike, pravde, slobode i bezbednosti, intelektualne svojine, životne sredine, poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, bezbednosti hrane, zaštite bilja, fitosanitarne i veterinarske politike; kretanja roba, kretanje radnika, poslovnog nastanjivanja i slobode pružanja usluga, slobodnog kretanja kapitala, javnih nabavki, prava privrednih društava, konkurencije i državne pomoći, finansijskih usluga, informacionog društva i medija, transporta, energetike, poreza, statistike, socijalne politike i zapošljavanja, preduzetništva i industrijske politike, transevropskih mreža, nauke i istraživanja, obrazovanja i kulture, zaštite potrošača i zaštite zdravlja, carinske unije, ekonomskih odnosa sa inostranstvom, finansijskog nadzora, finansijskih i budžetskih pitanja; pomoć ministarstvima i posebnim organizacijama u usklađivanju propisa sa propisima Evropske unije; praćenje izvršavanja obaveza koje ministarstva i posebne organizacije imaju u pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji, učestvovanje u koordinaciji Vladinih tela zaduženih za evropske integracije, koordinaciju poslova pripreme predloga akata u vezi sa procesom usklađivanja domaćih propisa sa propisima EU, stručne, analitičke i administrativne poslove podrške radu Pregovaračkog tima, koordinaciju stručnih potreba i izradu analiza za članove Pregovaračkog tima;  informisanje javnosti i promociju aktivnosti u procesu pregovora; promociju aktivnosti Pregovaračkog tima; pružanje stručne podrške članovima Pregovaračkog tima; kao i druge poslovi iz ove oblasti.

Za obavljanje poslova iz delokruga Sektora za koordinaciju procesa pristupanja, koordinaciju pripreme i sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odeljenje za političke kriterijume i pravdu, slobodu i bezbednost;

2. Odeljenje za životnu sredinu, poljoprivredu i ruralni razvoj;

3. Odeljenje za ekonomske kriterijume i pripremu predloga akata u procesu usklađivanja propisa;

4. Odeljenje za podršku pristupnim pregovorima.