Grupa za internu reviziju

U Grupi za internu reviziju obavljaju se poslovi koji se odnose na: proveru primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole; ocenu sistema internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti; poslove revizije korišćenja sredstava Evropske Unije i drugih međunarodnih organizacija; davanje saveta kada se uvode novi sistemi, procedure ili zadaci; reviziju načina rada koja predstavlja ocenu poslovanja i procesa uključujući i nefinansijske operacije u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti; uspostavljanje saradnje sa eksternom revizijom; vršenje ostalih zadataka neophodnih da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije; izradu godišnjih i drugih izveštaja, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.