Razvojni partneri

Od 2000. godine, razvojni partneri pružaju značajnu finansijsku podršku Republici Srbiji u realizaciji započetih strukturnih reformi na putu ka EU integracijama, smanjenju siromaštva i efikasnijem ostvarivanju drugih Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDGs).

Profile donatora možete da preuzmete ovde.

Dokument &bdxuo;Procena realizacije međunarodne pomoći RS po razvojnim partnerima i godinama&ldxuo; možete da preuzmete ovde.

Više informacija o razvojnim partnerima možete pronaći na sajtu Informacionog sistema za koordinaciju razvojne pomoći u Republici Srbiji.