EU instrumenti

U ovoj sekciji je prikazan pregled EU instrumenata kroz koje se realizuju projekti koji su odobreni za finansiranje iz godišnjih nacionalnih programa za Republiku Srbiju.

U zavisnosti od predviđenih aktivnosti, projekti se realizuju iz: Instrumenta za pretpristupnu pomoć (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA), Višekorisničku IPA, Programe Zajednice, kao i Taeks (TAIEX).
Takođe, možete pročitati o tipovima ugovora kroz koje se realizuju projekti (uključujući i Tvining program), modalitetima Upravljanje EU fondovima, EU regulativi, ali i videti pregled projekata koji su finansirani putem IPA ( IPA 2007. IPA 2008. IPA 2009. IPA 2010,IPA 2011, IPA 2012.)

Više informacija o EU instrumentima možete pronaći na sajtu Informacionog sistema za koordinaciju razvojne pomoći u Republici Srbiji.