Pregled međunarodne pomoći

Dokument &bdxuo;Procena realizacije međunarodne pomoći RS po OECD sektorima i godinama&ldxuo; možete da preuzmete ovde.

Više informacija o međunarodnoj pomoći možete pronaći na sajtu Informacionog sistema za koordinaciju razvojne pomoći u Republici Srbiji.