J. Joksimović: Prekogranična saradnja unapređuje odnose naša dva naroda

22. jul 2020. |

J. Joksimović: Prekogranična saradnja unapređuje odnose naša dva naroda

J. Joksimović: Očekujem napredak Srbije tokom nemačkog predsedavanja

01. jul 2020. | Beograd

J. Joksimović: Očekujem napredak Srbije tokom nemačkog predsedavanja

Srbija donira dodatnih 100.000 evra za razvoj vakcine protiv Kovid-19

27. jun 2020. | Beograd

Srbija donira dodatnih 100.000 evra za razvoj vakcine protiv Kovid-19

Otvoren konkurs za izbor najboljih studentskih radova o EU

15. jun 2020. | Beograd

Otvoren konkurs za izbor najboljih studentskih radova o EU

Sve informacije o COVID-19 možete naći na sajtu: covid19.rs

16. mart 2020. | Srbija

Sve informacije o COVID-19 možete naći na sajtu: covid19.rs
J. Joksimović: Kandidovana okvirna lista projekata za IPA 2021-2022

03. avgust 2020. | Beograd

J. Joksimović: Kandidovana okvirna lista projekata za IPA 2021-2022

Ministar za evropske integracije i Nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović uputila je Delegaciji EU inicijalni paket predloga projekata kandidovanih za finansiranje u okviru prve dve programske godine 2021. i 2022. iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU - IPA III. 

J. Joksimović: Od nas zavisi koliko novca ćemo iskoristiti iz EU

02. avgust 2020. | Beograd

J. Joksimović: Od nas zavisi koliko novca ćemo iskoristiti iz EU

Evropska unija za jesen priprema veliki investiciono-ekonomski paket kao pomoć privredama zapadnog Balkana u borbi protiv krize izazvane epidemijom virusa korona, a već je uoči zagrebačkog Samita EU zapadnog Balkana odobrila paket pomoći od 3,3 milijarde evra koji je namenjen pomoći zdravstvenim sistemima, ali i pomoći borbi sa ekonomskim posledicama pandemije. U međuvremenu je zajedno sa usvajanjem budžeta EU opredeljen i sedmogodišnji paket instrumenata za pretpristupnu pomoć IPA od 12,6 milijardi evra. Ovo su neki od fondova iz kojih naša država može da povlači novac za oporavak od krize, samo je pitanje da li ćemo iskoristiti sve mogućnosti.

J. Joksimović: Analiza procesa pregovora i planovi za dodatno ubrzanje

31. jul 2020. | Beograd

J. Joksimović: Analiza procesa pregovora i planovi za dodatno ubrzanje

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović predsedavala je danas sastankom Saveta koordinacionog tela Vlade Srbije za proces pristupanja EU, a tom prilikom je ukazala da je potrebno dodatno ubrzati reformski proces iz procesa evropskih integracija, još bolja koordinacija i politički zamajac u pravcu sprovođenja aktivnosti i obaveza iz svih pregovaračkih poglavlja. 

J. Joksimović: Zahvalnost Rumuniji na podršci na putu ka EU

29. jul 2020. | Beograd

J. Joksimović: Zahvalnost Rumuniji na podršci na putu ka EU

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je danas da je Rumunija jedna od država članica koja u potpunosti podržava politiku proširenja Evropske unije i na koju Srbija može da računa kao na prijateljsku i blisku zemlju.

Prvi nacrt INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija za period 2021 – 2027  objavljen za javne konsultacije

04. avgust 2020. |

Prvi nacrt INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija za period 2021 – 2027 objavljen za javne konsultacije

U okviru pripreme Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija za period 2021–2027. godine, Zajednička radna grupa je odobrila prvi Nacrt Programa, koji je kreiran u skladu sa preporukama Evropske komisije i teritorijalnom analizom programskog područja.  

Objavljen konkurs za poziciju Menadžera za kontrolu kvaliteta u Zajedničkom sekretarijatu programa Dunav u Budimpešti

30. jul 2020. | Beograd

Objavljen konkurs za poziciju Menadžera za kontrolu kvaliteta u Zajedničkom sekretarijatu programa Dunav u Budimpešti

Transnacionalni program Dunav je objavio konkurs za poziciju Menadžera za kontrolu kvaliteta u okviru Zajedničkog sekretarijata programa u Budimpešti. Rok za podnošenje prijava je 24. avgust 2020. godine. Detaljnije informacije o konkursu možete pronaći na zvaničnom sajtu programa Dunav.

„Povelja EU o osnovnim pravima“ prevedena na srpski jezik

15. jul 2020. | Beograd

„Povelja EU o osnovnim pravima“ prevedena na srpski jezik

„Povelja Evropske unije o osnovnim pravima“, koju su 2000. godine proglasili Evropski parlament, Savet ministara i Evropska komisija, a koja je stupanjem na snagu Lisabonskog sporazuma 2009. godine postala i pravno obavezujuća u EU, zvanično je prevedena na srpski jezik i dostupna je na sajtu Ministarstva.

 Održana radionica o reformi Zajedničke poljoprivredne politike u okviru Poglavlja 11 – poljprivreda i ruralni razvoj

14. jul 2020. | Beograd

Održana radionica o reformi Zajedničke poljoprivredne politike u okviru Poglavlja 11 – poljprivreda i ruralni razvoj

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Upravom za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru projekta Podrška reformi javne uprave u Srbiji, organizovalo je onlajn radionicu „Podrška izradi pregovaračke pozicije za Poglavlje 11 – uspostavljanje Integrisanog sistema upravljanja i kontrole (IACS)“.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnih sporazuma iz CJN 2/2020, za partije 8 i 9

25. jun 2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci računarskog materijala, partija 5

12. jun 2020.

Usluga istraživanja javnog mnjenja o Evropskoj uniji, JN4/20

04. jun 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
12. jun 2020. u 12:00h

Usluge medijskog praćenja, JN 5/20

02. jun 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
12. jun 2020. u 10:00h

Objavljen konkurs za poziciju Službenika za komunikacije u Zajedničkom sekretarijatu programa Dunav u Budimpešti

22. jun 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
13. jul 2020. u 00:00h

[detaljnije...]

Transnacionalni program Dunav je objavio konkurs za poziciju Službenika za komunikacije u okviru Zajedničkog sekretarijata programa u Budimpešti. Rok za podnošenje prijava je 13. jul 2020. godine.

Detaljnije informacije o konkursu možete pronaći na zvaničnom sajtu programa Dunav.

Objavljen konkurs za pozicije „Project Officer“ i „Finance Officer“ u Zajedničkom sekretarijatu programa ADRION u Bolonji, Italija

[detaljnije...]

6. maj 2020.

Odbor za upravljanje Jadransko-jonskim programom transancionalne saradnje – ADRION objavio je konkurs za pozicije „Project Officer“ i „Finance Officer“ u okviru Zajedničkog sekretarijata programa u Bolonji, Italija. Period angažovanja za obe pozicije je do godinu dana od datuma zaključenja ugovora. Konkurs je otvoren do popunjavanja radnih mesta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na zvaničnom sajtu programa ADRION: https://www.adrioninterreg.eu/index.php/2020/04/30/job-vacancy-at-js-secretariat-for-a-project-and-a-financial-officer/ 

adrion

 

 

Potreban menadžer za komunikaciju na Programu sa Mađarskom

13. mart 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
01. April 2020. u 00:00h

[detaljnije...]

Zajednički sekretarijat Interreg IPA programa prekogranične saradnje sa sedištem u Budimpešti traži menadžera za komunikaciju. U pitanju je pozicija sa punim radnim vremenom, a trajanje ugovora će biti ne manje od godinu i po dana.

Menadžer za komunikaciju će biti odgovoran za razvoj, sprovođenje i praćenje informisanja i komunikacionog plana (uz podršku spoljnih eksperata), kao i za savetovanje u vezi sa vidljivošću i komunikacijom na projektima koji se sprovode u okviru Programa. 

Više informacija možete pronaći ovde.

Javni poziv za angažovanje lica za upravljanje projektom „Podrška predsedavanju RS Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom (EUSAIR), uključujući organizaciju 5. godišnjeg foruma, pratećih i drugih događaja“

20. februar 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
27. februar 2020. u 15:30h

[detaljnije...]

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica za poslove:

Upravljanja projektom „Podrška predsedavanju RS Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom (EUSAIR), uključujući organizaciju 5. godišnjeg foruma, pratećih i drugih događaja“– 1 izvršilac;

Opis posla:

Osnovni zadatak menadžera projekta jeste pružanje podrške Ministarstvu za evropske integracije – Sektoru za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova u procesu predsedavanja Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom (EUSAIR), prvenstveno kroz organizaciju godišnjeg foruma i drugih sastanaka i tematskih događaja u okviru predsedavanja Republike Srbije Jadransko-jonskom strategijom. 

Specifične aktivnosti su: 
-    Tehničko i administrativno upravljanje projektom u cilju kvalitetnog i pravovremenog izvršenja projektnih aktivnosti uključujući praćenje sprovođenja ugovora za organizaciju godišnjeg foruma u skladu sa dogovorenim planom rada; 
-    Operativna i administrativna podrška EUSAIR nacionalnim koordinatorima u Republici Srbiji u obavljanju svakodnevnih zadataka iz domena pripreme programa i organizacije foruma, drugih sastanaka i tematskih događaja u okviru RS predsedavanja;
-    Podrška u sprovođenju javne nabavke za usluge tehničke organizacije foruma i pratećih događaja i priprema plana realizacije foruma; 
-    Redovna komunikacija sa agencijom angažovanom za tehničku realizaciju foruma i drugih događaja i obezbeđivanje pravovremenih informacija neophodnih za pripremu i organizaciju godišnjeg foruma kroz koordinisano prikupljanje informacija od relevantnih službi u Ministarstvu za evropske integracije (MEI) i Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) RS, Evropske komisije i drugih zainteresovanih strana uključenih u organizaciju foruma; 
-    Redovno izveštavanje nacionalnih koordinatora o radu agencije zadužene za tehničku realizaciju foruma; 
-    Saradnja sa projektnim službenikom za komunikacije u procesu promovisanja i komunikacije predsedavanja makro-regionalnom strategijom i godišnjeg foruma;
-    Priprema izveštaja sa godišnjeg foruma i drugih događaja;
-    Priprema izveštaja (narativnih i finansijskih) o sprovođenju projekta u skladu sa ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava i relevantnim EU i nacionalnim pravilima i saradnja sa eksternim revizorima;
-    Ostali poslovi po nalogu nadređenih.

Poslovi će se obavljati u periodu od pet meseci od datuma zaključivanja ugovora.

Sredstva za isplatu honorara za gore navedenu poziciju obezbeđena su budžetom projekta. Ugovor će biti potpisan između Ministarstva za evropske integracije kao Naručioca posla sa jedne strane i angažovanog lica kao Izvršioca posla sa druge strane Izvršioca posla u periodu trajanja ugovora.

Uslovi angažovanja: 

-    Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko–tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova);
-    Najmanje 3 godine relevantnog radnog iskustva;
-    Odlične komunikacione veštine i iskustvo rada u timu; 
-    Odlično poznavanje srpskog i engleskog jezika;
-    Znanje rada na računaru.

Način podnošenja prijava:

Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs u roku od osam dana od datuma objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do  27. februara 2020. godine.

Sadržaj prijave:

Prijava sa propratnim motivacionim pismom i biografijom na srpskom jeziku, pored ostalog mora sadržati: ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i odgovornosti na tim poslovima, podatke o eventualnom stručnom usavršavanju i eventualnim posebnim oblastima znanja, kontakt adresu i telefon kandidata.

Izbor kandidata:

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji zadovoljavaju tražene uslove, najkasnije u roku od pet dana od datuma isteka roka za podnošenje prijave. Tokom razgovora će biti provereno znanje engleskog jezika. 

Referentna lista lica koja ispunjavaju uslove za javni poziv.

youtube

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: