ЕУ инструменти

У овој секцији је приказан преглед ЕУ инструмената кроз које се реализују пројекти који су одобрени за финансирање из годишњих националних програма за Републику Србију.

У зависности од предвиђених активности, пројекти се реализују из: Инструмента за претприступну помоћ (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA), Вишекорисничку ИПА, Програме Заједнице, као и Таекс (TAIEX).
Такође, можете прочитати о типовима уговора кроз које се реализују пројекти (укључујући и Твининг програм), модалитетима Управљање ЕУ фондовима, EУ регулативи, али и видети преглед пројеката који су финансирани путем ИПА ( ИПА 2007. ИПА 2008. ИПА 2009. ИПА 2010,ИПА 2011, ИПА 2012.)

Више информација о ЕУ инструментима можете пронаћи на сајту Информационог система за координацију развојне помоћи у Републици Србији.