Развојни партнери

Од 2000. године, развојни партнери пружају значајну финансијску подршку Републици Србији у реализацији започетих структурних реформи на путу ка ЕУ интеграцијама, смањењу сиромаштва и ефикаснијем остваривању других Миленијумских развојних циљева (MDGs).

Профиле донатора можете да преузмете овде.

Документ „Процена реализације међународне помоћи РС по развојним партнерима и годинама“ можете да преузмете овде.

Више информација о развојним партнерима можете пронаћи на сајту Информационог система за координацију развојне помоћи у Републици Србији.