Poglavlje 18 – Statistika

Teme poglavlja i pregovora

Pravne tekovine EU u oblasti statistike se, gotovo isključivo, sastoje od zakonodavstva koje ima direktnu primenu u državama članicama, kao što su uredbe Evropskog parlamenta i Saveta i odluke i uredbe Evropske komisije. Pravne tekovine EU koje uređuju pitanje statistike sadrže i širok spektar metodoloških priručnika i uputstava u raznim statističkim domenima, kao što su poljoprivreda, ekonomska i monetarna politika, demografske i socijalne statistike i istraživanja. Međunarodni sporazumi ili međunarodni standardi, kao i kodeks prakse u statistici, obezbeđuju dalju osnovu za statističku proizvodnju.

Preduslov za kvalitetno funkcionisanje društva je solidna baza pouzdanih i objektivnih statističkih podataka, koja pruža potrebne informacije sa ciljem definisanja odluka na nivou Evropske unije, država članica, na lokalnom nivou, kao i u poslovnom sektoru. Istovremeno, pouzdana statistika je od izuzetnog značaja za javnost i medije radi što kvalitetnije procene stanja u društvu i državi. Iz ovih razloga zvanična statistika je jedna od osnova funkcionisanja EU.

Pored značaja zvanične statistike EU, neosporan je i značaj statistika država članica, imajući u vidu da evropsku statistiku na državnom nivou izrađuju nacionalni stastistički zavodi, a na nivou Evropske unije to čini Statistički zavod Evropske unije – Eurostat. Najznačajnija uloga Eurostata je u obradi i objavljivanju uporedivih statističkih podataka na evropskom nivou. Eurostat nastoji da dođe do zajedničkog statističkog „jezika“, koji obuhvata koncepte, metode, strukture i tehničke standarde. Eurostat ne prikuplja podatke, već to čine  države članice kroz rad svojih statističkih zavoda, koji proveravaju i analiziraju nacionalne podatke koje dostavljaju Eurostatu. Uloga Eurostata je da konsoliduje podatke i obezbedi da budu uporedivi, koristeći harmonizovanu metodologiju.

Institucije koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi za statistiku

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Republičkog zavoda za statistiku; Narodne banke Srbije; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva za evropske integracije; Ministarstva zdravlja; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva rudarstva i energetike; Instituta za javno zdravlje Srbije – dr Milan Jovanović Batut; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog sekretarijata za javne politike; Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji u okviru ovog poglavlja imaju za cilj unapređenje nacionalnog statističkog sistema i njegovo usklađivanje sa sistemom Evropske unije. Na ovaj način ide se u susret poboljšanju kvaliteta, dostupnosti i uporedivosti statističkih podataka, što dovodi do unapređenja svih standarda na kojima se zasniva zvanična statistika.

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 18 održan je od 20. do 21. maja 2014. godine.

Bilateralni skrining za Poglavlje 18 održan je od 25. do 26. novembra 2014. godine.

Pregovaračko poglavlje 18 deo je Klastera 1 – Osnove. Poglavlje je otvoreno 2018. godine.

Korisni linkovi:

https://eur-lex.europa.eu/

https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html

https://ec.europa.eu/eurostat