Organizacije civilnog društva

Kancelarija za evropske integracije inicirala je 12. jula 2005. godine potpisivanje Memoranduma o saradnji, sa prvom od preko 90  organizacija civilog društva kao partnerima.