Privredna komora Srbije

Kancelarija za evropske integracije potpisala je sa Privrednom komorom Srbije kao partnerom dva memoranduma o saradnji. Prvi Memorandum potpisan je 16. juna 2004. godine u Beogradu , i bio je posvećen Procesu stabilizacije i pridruživanja. Dugogodišnja saradnja Kancelarije za evropske integracije i Privredne komore Srbije je potvrđena drugim Memorandumom, potpisanim 26. januara 2016. sa ciljem unapređenja saradnje u poslednjoj fazi pristupanja, odnosno pregovorima o članstvu u EU.