Univerziteti

Kancelarija za evropske integracije potpisala je 2006. godine sa univerzitetima u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, kao partnerima, Memorandum o saradnji.