Poglavlje 26 –Obrazovanje i kultura

Teme poglavlja i pregovora

Oblasti obrazovanja i obuka, mladih i kulture prvenstveno su u nadležnosti zemalja članica Evropske unije. Ugovor o funkcionisanju Evropske unije predviđa da Evropska unija treba da pospešuje saradnju zemalja članica i da podržava i upotpunjuje njihov rad, uz puno poštovanje njihove odgovornosti za sadržaje koji se izučavaju, organizaciju obrazovanja i stručnog usavršavanja, kao i njihove nacionalne i regionalne kulturne raznolikosti.

Polazeći od navedenog, pravne tekovine EU u oblasti obrazovanja i kulture sastoje se pre svega od okvira za saradnju, koji čine programi (Erasmus+, Creative Europe, Lifelong Learning Plarform) i otvoreni metod koordinacije koji treba da doprinese približavanju nacionalnih politika i ostvarivanju zajedničkih ciljeva. U oblastima obrazovanja i omladine države članice treba da obezbede valjano upravljanje decentralizovanim programima EU. Pravne tekovine EU takođe nalažu državama članicama da omoguće obrazovanje dece radnika migranata koji dolaze iz drugih zemalja članica, kao i da spreče diskriminaciju državljana članica EU.

Kada je reč o oblasti kulture, Uneskova Konvencija o zaštiti i podsticanju raznolikosti kulturnog izraza iz 2005. godine, koju su članice EU ratifikovale, predstavlja glavnu komponentu pravnih tekovina Evropske unije. EU takođe pomaže promovisanje tema u vezi za sportom u Evropi.

Institucije koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi za obrazovanje i kulturu

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija:  Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva omladine i sporta; Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Ministarstva za brigu o selu; Ministarstva za evropske integracije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva; Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje; Nacionalnog prosvetnog saveta; Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja; Fondacije TEMPUS - Tempus kancelarije u Srbiji.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Potrebno je da sve države članice uspostave nacionalne agencije i da odrede nacionalna tela za nadzor nad implementacijom relevantnih programa EU (za sve programe EU dostupne Srbiji, uspostavljena su nacionalna tela koja funkcionišu u skladu sa zahtevima EU). Pored dostavljanja informacija i savetovanja korisnika, ove nacionalne agencije upravljaju većim delom programskih aktivnosti kao finansijski posrednici u ime Evropske komisije i odgovorne su za puno sprovođenje projektnog ciklusa u aktivnostima koje se finansiraju iz ovih programa.

Kada je reč o politikama u oblasti kulture, primenom načela iz člana 167. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, omogućava se razvoj, očuvanje i promovisanje kulturne raznolikosti.

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 26 održan je 20. februara 2014. godine.

Bilateralni skrining za Poglavlje 26 održan je 4. aprila 2014. godine.

Pregovaračko poglavlje 26 deo je Klastera 3 - Konkurentnost i inkluzivni rast. Poglavlje je privremeno zatvoreno.

Korisni linkovi:

https://european-union.europa.eu/select-language?destination=/node/1

Erasmus+ Srbija (erasmusplus.rs)