Mišljenje o kandidaturi Srbije za članstvo u EU

Mišljenje o kandidaturi Srbije za članstvo u EU za 2011.

U mišljenju, koje je 12. oktobra 2011. objavljeno u Briselu, Evropska komisija je preporučila da se Srbiji dodeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, te da se pregovori o članstvu otvore čim Srbija ostvari napredak u dijalogu sa Prištinom, uz puno poštovanje principa inkluzivne regionalne saradnje, pronalaženje rešenja za telekomunikacije i obostrano prihvatanje diploma, dalje sprovođenje svih postignutih dogovora i aktivnu saradnju sa Euleksom kako bi on vršio svoje funkcije u svim delovima Kosova.